Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Realizm zamiast krucjaty : szkice o polskiej polityce wschodniej / Bogusław Kowalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prasy Lokalnej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polska na globalnej szachownicy / Adam Balcer, Kazimierz Wóycicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : pierwsze 25 lat / redakcja naukowa Robert Kupiecki ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita. Publisher: Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2015. Other title: Strategia bezpieczeństwa narodowego RP.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości / Zdzisław Julian Winnicki ; [Zakład Badań nad Europą Wschodnią Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego]. Publisher: Wrocław : "Arboretum" : Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092015] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wspólne zadanie : Polska, Niemcy i Ukraina w przeobrażającej się Europie = Gemeinsame Aufgabe : Deutschland, Polen und die Ukraine im sich wandelnden Europa / Mateusz Fałkowski, Kai-Olaf Lang ; [tł. Dorota Fałkowska, Mateusz Fałkowski, Kai-Olaf Lang] ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Europejski, Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit]. Publisher: Warszawa : ISP, 2004. Other title: Gemeinsame Aufgabe.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Ukraina między Rosją a Polską / Danuta Gibas-Krzak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-052837] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską (1989 - 2002) / Bogdan Koszel. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083419] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Sowiecka strategia geopolityczna w Europie a Polska : 1923-1943 / Krzysztof Grygajtis. Publisher: [Elbląg] : Wydawnictwo Sprawy Polityczne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-023055] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Niemcy, Europa, Świat : studia międzynarodowe : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Okręt Koszykowa / pod red. Jacka Borkowicza, Jacka Cichockiego, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ; Warszawski Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-092222] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
History and geopolitics : a contest for Eastern Europe / Andrzej Nowak ; [transl. Jaime Ashworth et al.]. Publisher: Warsaw : Polish Institute of International Affairs, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Projekt Ukraina / Marek Ziółkowski. Publisher: Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096868] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie : Polska w polityce niepodległej Ukrainy / Katarzyna Jędraszczyk. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091734] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Tsunami za frajer : Izrael, Polska, media / Eli Barbur. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Spotkania polsko-niemieckie / pod red. Daniela Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Rosja dziś i jutro : opinie polskich i niemiekich ekspertów / Agnieszka Łada (red.) ; [aut. Agnieszka Łada et al.] ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093473] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polska - Ukraina : więcej niż sąsiedztwo / pod red. Mariana S. Wolańskiego i Łarysy Leszczenko ; [Uniwwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych]. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Rosja dzisiejsza : między przeszłością a teraźniejszoscią / Aleksander W. Lipatow. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004 / Przemysław Żurawski vel Grajewski. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej : wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią / pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka zagraniczna Rosji : praca / pod red. Moniki Zamarlik. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy / redakcja: Jan Borkowski ; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-093483] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polska w wielobiegunowym świecie : szanse i perspektywy rozwoju stosunków Polski z głównymi mocarstwami wschodzącymi / Artur Gradziuk, Patryk Kugiel (red.) ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Ludzie, historia, polityka : Polska i Niemcy w oczach Rosjan / Grzegorz Gromadzki [et al.] ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-104686] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Polityka i życie codzienne : niemieckie spojrzenie na Polskę i Rosję / [Jacek Kucharczyk et al. ; red. Barbara Gruszka] ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-100999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Na przekór geopolityce : Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1989 / Jan Skórzyński. Publisher: Warszawa : Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską : (stan i perspektywy rozwoju) / Marcin Bodio ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092029] (6).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Towards a United Europe : an anthology of twentieth century Polish thought on Europe / [ed. by Sławomir Łukasiewicz ; transl. by Robert Looby]. Publisher: Warszawa : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, 2011. Other title: O jedność Europy : antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-093037] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).

Powered by Koha