Your search returned 330 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Perspektywy realizacji porozumienia izraelsko-palestyńskiego z Wye Plantation / Roman Strzemiecki. Publisher: [Warszawa] : Departament Studiów i Planowania - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-092929] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Perspektywy stosunków amerykańsko-rosyjskich na tle zmian w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej / Jadwiga Stachura. Publisher: [Warszawa] : Departament Strategii i Planowania Polityki - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-086265] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Koncepcja pomocy Unii Europejskiej i jej państw członkowskich dla Afryki po porozumieniu z Kotonu / Dorota Sajnug. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086228] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Białoruś w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ireneusza Topolskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-092395] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie : Polska w polityce niepodległej Ukrainy / Katarzyna Jędraszczyk. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091734] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki / Tomasz Kapuśniak, Yaropolk Tymkiv. Publisher: Lublin ; Lwów : Instytut Europy Środkowo-WSchodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086245] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy : partnerstwo czy członkostwo? / red Andrzej Podraza. Publisher: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o.o. Fundacji Rozwoju KuL, 2006. Other title: Polityka UE wobec Ukrainy.Availability: Copies available for loan: [M-086166] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Gaza - o jedną masakrę za daleko / Norman G. Finkelstein ; przeł. Paweł Michał Bartolik. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2010. Other title: This time we went too far.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej / Alicja Curanović. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-092955] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Chiny supermocarstwem XXI wieku? : rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092954] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Problemy rozwoju państw azjatyckich / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wartości azjatyckie : polityka i prawa człowieka / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091881] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092952] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Życie polityczne Azji : realia i dążenia / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096817] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej : (tradycja i współczesność) / Jarosław Ćwiek-Karpowicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Zakład Badań Wschodnich. Publisher: Warszawa : "Elipsa", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-091735] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Powrót geopolityki : Ameryka, Europa i Azja w XXI wieku / Janusz Mondry. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092724] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Azja Południowa : tygiel islamu i globalizacji / Daniel S. Zbytek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092804] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu : zarys problemu / Mirella Korzeniewska-Wiszniewska. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086304] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka czarnomorska Rumunii / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086293] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej / Maciej Raś. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086300] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw / Alicja Curanović. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086297] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka czarnomorska Turcji / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086294] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej : idee, kierunki ewolucji, instrumenty realizacji / Tomasz Olejarz. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086299] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka "niebezpieczeństwa" Gruzji / Olga Pliszczyńska. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086303] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka czarnomorska Grecji / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086295] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Europejskie dylematy Białorusi - polityczna gra czy iluzja? / Krzysztof Fedorowicz. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086305] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych : bezpieczeństwo, gospodarka, cywilizacja / red. nauk. Justyna Nakonieczna, Jakub Zajączkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Euroatlantycka polityka bezpieczeństwa Rosji w latach 2000-2008 / Marcin Tarnawski. Publisher: Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Armed humanitarians : the rise the nation builders / Nathan Hodge. Publisher: New York [etc.] : Bloomsbury, cop. 2011. Other title: Rrise the nation builders.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).

Powered by Koha