Your search returned 329 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kazachstan - Uzbekistan : rywalizacja o przywództwo w Azji Centralnej / Aleksandra Zamarajewa ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Publisher: Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-092390] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 - styczeń 1981 / Andrzej Mania. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091811] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Rosja : ku Europie : problemy stosunków rosyjsko-unijnych / Alicja Stępień-Kuczyńska ; Uniwwersytet Łódzki [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058412] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej / Paweł Janusz Borkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054449] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Konflikt izraelsko-palestyński / James L. Gelvin ; przekł. Tomasz Tesznar. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080592] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Warszawa ; Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086448] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając ; [aut. Agnieszka Bryc et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Nowa zimna wojna : jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi / Edward Lucas ; przeł. Jarosław Stawski ; [wstęp Norman Davies]. Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-060248] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Białoruś, Mołdawia i Ukraina : wobec wyzwań współczesnego świata / red. Tomasz Kapuśniak, Krzysztof Fedorowicz, Michał Gołoś. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096284] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
  Checked out (1).
Stolica Apostolska i Niemcy Hitlera / Gerhard Besier ; tł. Tomasz Gabiś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-083752] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
EPS w praktyce - Unia Europejska wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii rok po publikacji Dokumentu Strategicznego = The ENP in practice - the European Union's policy towards Russia, Ukraine, Belarus and Moldova one year after the publication of the Strategy Paper / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ; [tł. Ilona Duchnowicz ; współpr. Jim Todd] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2005. Other title: ENP in practice - the European Union's policy towards Russia, Ukraine, Belarus and Moldova one year after the publication of the Strategy Paper | Europejska Polityka Sąsiedztwa w praktyce - Unia Europejska wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii rok po publikacji Dokumentu Strategicznego.Availability: Copies available for loan: [M-093059] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Białoruś - Rosja: integracja wschodnioeuropejska = Belarus - Russia: whither integration? / Rafał Sadowski ; współpr. Agata Wierzbowska-Miazga, Paweł Wołowski ; Ośrodek Studiów Wschodnich ; [tł. Agnieszka Paczyńska]. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: Belarus - Russia: whither integration?.Availability: Copies available for loan: [M-092540] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Polityka Wschodnia Unii Europejskiej : perspektywa krajów wyszechradzkich = Eastern policy of the EU : the Visegrad countries' perspective / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz [et al. ; tł. Izabela Zygmunt]. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: Eastern policy of the EU | Eastern policy of the European Union's.Availability: Copies available for loan: [M-085681] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej : osiagnięcia, szanse, wyzwania / Paweł J. Borkowski, Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin [etc.] : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086231] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Konflikt arabsko-izraelski / Kirsten E. Schulze ; tł. Bartosz Hlebowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-081947] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Miejsce Rumunii i Bułgarii w niemieckiej polityce zagranicznej po II wojnie światowej / Katarzyna Gelles. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086243] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Region Maghrebu w polityce Unii Europejskiej : założenia, uwarunkowania i efekty współpracy / Ewa Szczepankiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063916] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych / Wojciech Rojek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067016] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Izraelskie lobby w USA / John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt ; przekł. Rafał Modzelewski. Publisher: Warszawa : Fijor Publishing, 2011. Other title: Lobby izraelskie w USA.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Kruchy "reset" : bilans i perspektywy przemian w relacjach rosyjsko-amerykańskich = The fragile 'reset' : the balance and the prospects for changes in Rusian-US relations / Marcin Kaczmarski ; [tł. Ilona Duchnowicz ; współpr. Jim Todd.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Other title: Fragile 'reset' : the balance and the prospects for changes in Rusian-US relations.Availability: Copies available for loan: [M-083339] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Izrael - Palestyna : pokój czy święta wojna / Mario Vargas Llosa ; fot. Morgana Vargas Llosa ; z hisz. przeł. Barbara Jaroszuk, Krzysztof Iszkowski. Publisher: Warszawa : "Świat Książki", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Konflikty międzynarodowe : wprowadzenie do teorii i historii / Joseph S. Nye ; tł. Marek Madej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080687] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych / pod red. nauk. Piotra Ostaszewskiego. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-088574] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir / Agnieszka Kuszewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-087058] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej w latach 1990-2005/ Marcin Orzechowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106724] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Chiny a Azja Centralna : dorobek dwudziestolecia / Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota ; współprac. Anna Wołowska, Marek Matusiak. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
War and state building in the Middle East / Rolf Schwarz. Edition: First paperback print.Publisher: Gainesville [etc.] : University Press of Florida, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-100770] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej / Ireneusz Topolski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-100297] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Sułtani swingu : Turcja wobec integracji z Unią Europejską / Szymon Ananicz. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013. Other title: Turcja wobec integracji z Unią Europejską.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).

Powered by Koha