Your search returned 179 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Miejsce Rumunii i Bułgarii w niemieckiej polityce zagranicznej po II wojnie światowej / Katarzyna Gelles. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086243] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki / Tomasz Kapuśniak, Yaropolk Tymkiv. Publisher: Lublin ; Lwów : Instytut Europy Środkowo-WSchodniej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086245] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Region Maghrebu w polityce Unii Europejskiej : założenia, uwarunkowania i efekty współpracy / Ewa Szczepankiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063916] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu : zarys problemu / Mirella Korzeniewska-Wiszniewska. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086304] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej / Maciej Raś. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086300] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw / Alicja Curanović. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086297] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej : idee, kierunki ewolucji, instrumenty realizacji / Tomasz Olejarz. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086299] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka "niebezpieczeństwa" Gruzji / Olga Pliszczyńska. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086303] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka czarnomorska Grecji / Tomasz Kapuśniak. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086295] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Kruchy "reset" : bilans i perspektywy przemian w relacjach rosyjsko-amerykańskich = The fragile 'reset' : the balance and the prospects for changes in Rusian-US relations / Marcin Kaczmarski ; [tł. Ilona Duchnowicz ; współpr. Jim Todd.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Other title: Fragile 'reset' : the balance and the prospects for changes in Rusian-US relations.Availability: Copies available for loan: [M-083339] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Konflikty międzynarodowe : wprowadzenie do teorii i historii / Joseph S. Nye ; tł. Marek Madej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080687] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Rosja dziś i jutro : opinie polskich i niemiekich ekspertów / Agnieszka Łada (red.) ; [aut. Agnieszka Łada et al.] ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093473] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX wieku / Jerzy Zdanowski. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-084594] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).
Chiny i Rosja wobec Azji Centralnej - uwarunkowania, stan obecny i perspektywy / Andrzej Gil. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086167] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Nowa wielka gra w regionie Azji Centralnej / red. Tomasz Stępniewski. Publisher: Lublin ; Warszawa : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086201] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojenym świecie / Tomasz Stępniewski. Publisher: Lublin ; Warszawa : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-086206] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Ukraina w stosunkach międzynarodowych / pod red. Marka Pietrasia i Tomasza Kapuśniaka. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-097046] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Towards a United Europe : an anthology of twentieth century Polish thought on Europe / [ed. by Sławomir Łukasiewicz ; transl. by Robert Looby]. Publisher: Warszawa : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, 2011. Other title: O jedność Europy : antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-093037] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Kaukaskie "Terytoria Plemienne" : Kaukaz Północny - cywilizacyjnie obca enklawa w granicach Rosji = The 'Tribal Areas' of the Caucasus : the North Caucasus - an enclave of 'alien civilisation' within the Russian Federation / Maciej Falkowski, Mariusz Marszewski ; [tł. Jadwiga Rogoża ; współpr. Jim Todd] ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2010. Other title: 'Tribal Areas' of the Caucasus : the North Caucasus - an enclave of 'alien civilisation' within the Russian Federation.Availability: Copies available for loan: [M-097824] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Afryka Północna i Unia Europejska : wyzwania współpracy po Arabskiej Wiośnie / Anna Diawoł-Sitko. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-106663] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).
Rozbicie Jugosławii : jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki. T. 1-2 / Marek Waldenberg. Edition: Wyd. 2, rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. Other title: Podela Jugoslavije | Yugoslavian fragmentation.Availability: Copies available for loan: [M-092230] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską : (stan i perspektywy rozwoju) / Marcin Bodio ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092029] (6).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych / pod red. Bogusławy Bednarczyk i Marcina Lasonia. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092040] (10).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).
Polityka europejska Niemiec : debata wokół reformy i poszerzenia Unii Europejskiej / Anna Paterek. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079822] (10).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).
Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych : władza, polityka i ideologia / Fred Halliday ; przekł. Joanna Tegnerowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091956] (6).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Comparative perspectives on the Cold War : national and sub-national approaches / ed. by Lee Trepanier, Spasimir Domaradzki and Jaclyn Stanke. Publisher: Krakow : Krakow Society for Education - AFM Publishing House : commissioned by Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2010. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-077015] (10).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).
Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : "Elipsa" ; Kraków : Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, 2010. Other title: Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091812] (9).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).
Bliski wschód 2011 : bunt czy rewolucja? / Jerzy Zdanowski. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-080035] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 327(4/9)] (2).
The Middle East 2011 : high ideas and reality = Bliski Wschód 2011 : szczytne idee a rzeczywistość / Jerzy Zdanowski ; [Tł. z jęz. ang. Katarzyna Góra]. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Other title: Bliski Wschód 2011 : szczytne idee a rzeczywistość.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-083619] (10).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).

Powered by Koha