Your search returned 62 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Systemy wyborcze : wprowadzenie / Arkadiusz Żukowski. Edition: Wyd. 2 poszerz. i uaktual.Publisher: Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Referendum stanowe w USA / Krzysztof Zwierzchowski. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory do Parlamentu Europejskiego : zasady i wyniki głosowania / Elżbieta Dydak. Publisher: Warszawa : Scholar, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku : studia i szkice / pod red. Sylwestra Wróbla. Publisher: Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047648] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce / Czesław Osękowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Other title: Referendum trzydziestego czerwca tysiąc dziewięćset czterdziestego szóstego roku w Polsce.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu 20 stycznia 1957 / wybór, wstęp i oprac. Paweł Machcewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Eurowybory 2004 : kandydaci i programy / pod red. Inki Słodkowskiej i Magdaleny Dołbakowskiej ; ze wstępem Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2005. Other title: Eurowybory dwa tysiące cztery.Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Teatr władzy lokalnej / Joanna Śmigielska. Publisher: Warszawa : Trio, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory, wyborcy, wybrani / [Lech Nikolski]. Publisher: Warszawa : Sojusz Lewicy Demokratycznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006338] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Partie polityczne w wyborach 2005 / red. nauk. Danuta Waniek. Publisher: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Kraków polityczny 2005 : rzecz o partiach i wyborach / red. Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec. Publisher: Rzeszów : Firma SAS Wanda Tarnawska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-084197] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory 2005 : partie i ich programy / pod red. Inki Słodkowskiej i Magdaleny Dołbakowskiej ; ze wstępem Radosława Markowskiego ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2006. Other title: Partie i ich programy : wybory 2005.Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Ocena wyniku wyborów i perspektyw Centro-Lewicy / Janusz Reykowski. Publisher: Warszawa : Sojusz lewicy Demokratycznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Polskie referendum akcesyjne / Mariusz Jabłoński. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048678] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Jak zaprogramować wyborcę? / Norbert Maliszewski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Komunikacja polityczna : jak wygrać wybory? / red. Witold Ferenc, Rafał Mrówka, Sylwia Wilkos. Publisher: Warszawa : Wydaw. LTW, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-056995] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Kampania wyborcza : marketingowe aspekty komunikowania politycznego / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Kandydat : jak wygrać wybory / Wojciech Krzysztof Szalkiewicz. Edition: Wyd. 2 poszerz., uzup.Publisher: Bydgoszcz ; Olsztyn : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Kampanie wyborcze z perspektywy lokalnej : szkice z socjologii komunikacji politycznej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Kazimiery Wódz i Danieli Dzienniak-Puliny. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki / pod red. Marii Magoskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory samorządowe : kampania, głosowanie, rozliczenie / Tomasz Gąsior. Publisher: Warszawa : Infor Ekspert, [2009]. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Studia nad wyborami : Polska 2005-2006 / pod red. Jacka Raciborskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Przyszłość polskiej sceny politycznej po wyborach 2007 roku / [oprac. red. Barbara Gruszka] ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja ISP, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wojna na wrażenia : strategie polityczne i telewizja w kampaniach wyborczych 2005 r. w Polsce / Mariusz Kolczyński, Marek Mazur. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082310] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Ameryka Łacińska - wyzwania roku 2007 : pokłosie roku wyborczego 2006 w Ameryce Łacińskiej / red. Andrzej Dembicz. Publisher: Warszawa : CESLA Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym / Rett Ludwikowski, Anna Ludwikowska. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - 8 czerwca 2003 r. : wybrane dokumenty / [oprac. zespół pod kier. Kazimierza W. Czaplickiego ; pod red. Ferdynanda Rymarza] ; Państwowa Komisja Wyborcza. Publisher: Warszawa : Wydaw. Krajowego Biura Wyborczego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce / pod red. Karoliny Churskiej-Nowak i Sebastiana Drobczyńskiego ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory prezydenckie 2010 : w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych / pod red. Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego. Publisher: Warszawa : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Other title: Presidential election 2010 : in the shadow of extraordinary events.Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce / Wojciech Peszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).

Powered by Koha