Your search returned 48 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Miłość, wojna, rewolucja : szkice na czas kryzysu / Edwin Bendyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Samotnie wśród wiernych : Kościół wobec przemian politycznych w Polsce : (1944-1994) / Anna i Andrzej Anusz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Alfa, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lokalne komunikowanie polityczne / red. nauk. Wojciech Furman, Paweł Kuca. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Polska myśl polityczna 1918-1939 : nacjonalizm / Jacek M. Majchrowski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce / pod red. Jolanty Gładys-Jakóbik. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Myśl polityczna : od historii do współczesności : księga dedykowana profesorowi Markowi Waldenbergowi / pod red. Barbary Stoczewskiej i Michała Jaskólskiego. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Co z tą Polską / Tomasz Lis. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2003. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-023925] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lobbing : sztuka skutecznego wywierania wpływu / Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Urszula Kurczewska. Edition: Wyd. 2 uaktualn.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059149] (3).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Marketing polityczny : studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce / Marek Mazur. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006453] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Patriotyzm Polaków : studia z historii idei / pod red. Jacka Kloczkowskiego. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-068357] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Marketing polityczny a procesy akulturacyjne : przypadek III Rzeczpospolitej / Marek Jeziński. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-008345] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Leksykon politologii : wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta ; [aut. Andrzej Antoszewski et al.]. Edition: Dodr. wyd. 6.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-093602] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Naznaczeni i napiętnowani : o wykluczeniu politycznym / red. Maria Jarosz. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Historie politycznych tradycji : Piłsudski, Putin i inni / Andrzej Nowak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075217] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Kościół i państwo : podstawy relacji prawnych / Józef Krukowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Lublin : Redakcja Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-054503] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku : wybrane nurty ideowe / red. Ewa Maj, Alicja Wójcik. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Grupy interesu : teorie i działanie / pod red. Zbigniewa Machelskiego i Lecha Rubisza. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-077883] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego : studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce / Katarzyna Giereło-Klimaszewska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 roku / Wojciech Góralski, Andrzej Pieńdyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Kościół w kręgu rzeczywistości politycznej / Zygmunt Zieliński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Historii Kościoła. Publisher: Lublin : Wydaw. KUL, 2003. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Marcinkiewicz : kulisy władzy / z Kazimierzem Marcinkiewiczem rozmawiają Michał Karnowski i Piotr Zaremba. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 2007. Other title: Kulisy władzy.Availability: Copies available for loan: [M-091611] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku / Andrzej Wierzbicki. Publisher: Warszawa : Centrum Europejskie Natolin : Wydawnictwo Trio, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Obiady w "Głosie Wielkopolskim". T. 6 / zredagował Włodzimierz Braniecki. Publisher: Poznań : Oficyna Wydawnicza Wielkopolski, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Anatomia władzy / Michał Karnowski, Eryk Mistewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2010. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lobbing na rzecz polskich regionów w Brukseli - przygotowanie do aktywnego członkowstwa w Unii Europejskiej / Danuta Berlińska, Lech M. Nijakowski ; Stowarzyszenie Instytut Śląski. Publisher: Opole : IŚ, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-064499] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. z komentarzem / komentarz Marcin Michał Wiszowaty ; ujednolicony tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-083722] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Lobbing w Polsce / Paweł Kuczma. Publisher: Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Marketing polityczny w Internecie / Sergiusz Trzeciak. Publisher: Warszawa : Muza, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Praktyczny przewodnik po lobbingu w samorządzie województwa / przygotował zespół pod kier. Jarosława Zbieranka] ; Instytut Spraw Publicznych The Institute of Public Afairs. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100556] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Lobbing w samorządzie województwa : raport z badań i monitoringu / pod red. Grzegorza Makowskiego ; [aut. raportu Jarosław Zbieranek et al.] ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:

Powered by Koha