Your search returned 227 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polska myśl polityczna 1918-1939 : nacjonalizm / Jacek M. Majchrowski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Słownik historii doktryn politycznych. T. 1- / red. nauk. Michał Jaskólski ; aut. t.: Włodzimierz Bernacki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997-. Availability: Copies available for loan: [M-099542] (13).
  Copies available for reference: [CZ 32] (6).
Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera / Marian Orzechowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-059821] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Kto jest kim w polityce : świat od roku 1860 / Alan Palmer ; przekł. Wiesław Horabik, Tadeusz Szafrański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Magnum, 1998. Other title: Who's who in world politics.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Homo politicus : społeczne podstawy polityki / Seymour Martin Lipset ; przeł. Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Leksykon marketingu politycznego / Jerzy Muszyński. Publisher: Wrocław : Atla 2, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023676] (4).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Mała encyklopedia wiedzy politycznej / pod red. Marka Chmaja i Wojciecha Sokoła. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-035257] (4).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Sztuka manipulacji politycznej / Mirosław Karwat. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-038483] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Wprowadzenie do teorii polityki / Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023869] (3).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Teoria polityki / [red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki ; aut. haseł Andrzej Antoszewski et al.] Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-006721] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Ustroje państwowe / pod red. Wiesława Skrzydły, Marka Chmaja. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006083] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Partie i systemy partyjne / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Edwarda Olszewskiego ; [aut. haseł Zbigniew Adamowicz et al.] Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Historia ustroju państw Zachodu : zarys wykładu / Marek Wąsowicz. Publisher: Warszawa : Liber, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-068336] (10).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? : filozoficzne i moralne podstawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej / Adam Chmielewski ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Filozofii. Publisher: Wrocław : Arboretum, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Doktryny polityczne XIX i XX wieku : liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm / pod red. Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza ; [aut.: Marian Bębenek et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Other title: Liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm.Availability: Copies available for loan: [M-023912] (8).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce / pod red. Jolanty Gładys-Jakóbik. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Wealth and democracy : a political history of the American rich / Kevin Phillips. Publisher: New York : Broadway Books, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Poza lewicą i prawicą : przyszłość polityki radykalnej / Anthony Giddens ; przeł. Jacek Serwański. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001. Other title: Beyond left and right.Availability: Copies available for loan: [M-105689] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Myśl polityczna : od historii do współczesności : księga dedykowana profesorowi Markowi Waldenbergowi / pod red. Barbary Stoczewskiej i Michała Jaskólskiego. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Myśli polityczne Andrzeja Frycza Modrzewskiego : (wybór) / [tł. Edwina Jędrkiewicza et. al.] ; wybór, oprac. red. i typogr. Ewa Jolanta Głębicka, Ariadna Masłowska-Nowak]. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049635] (3).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
O duchu praw / Monteskiusz ; przeł. Tadeusz Boy-Żeleński ; posł. Stanisław Łojek. Publisher: Kraków : Zielona Sowa, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Współczesna filozofia polityki : wybór tekstów źródłowych / red. i wstęp Dorota Pietrzyk-Reeves i Bogdan Szlachta. Publisher: Kraków : Wydaw. Dante, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-094268] (16).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Andrzej Frycz Modrzewski : współczesne odczytanie myśli społeczno-pedagogicznej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zofii Szaroty ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. Other title: Współczesne odczytanie myśli społeczno-pedagogicznej.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-048630] (40).
  Copies available for reference: [CZ 32] (2).
Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 500. rocznicy urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Piotrków Trybunalski - Wolbórz, 19-20 września 2003 roku / pod red. Jerzego Kukulskiego. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Książę / Niccolò Machiavelli ; przeł. i oprac. Czesław Nanke. Publisher: Kęty : Antyk, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006045] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Historia myśli politycznej : od Machiavellego po czasy współczesne / Marcin Król. Edition: Wyd. 3.Publisher: Gdańsk : ARCHE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049565] (3).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia : akcenty retro- i prospektywne / pod red. Stanisława Kiliana ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. Other title: Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia - akcenty reto- i prospektywne.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-074944] (47).
  Copies available for reference: [CZ KA 32] (2).
Świat odwraca wzrok : Czeczenia w świetle prawa i w oczach świata / Jakub Ferenc. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Other title: Czeczenia w świetle prawa i w oczach świata.Availability: Copies available for loan: [M-080329] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Socjologia stosunków politycznych / Jerzy J. Wiatr. Edition: Wyd. 1, (dodr.)Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-070879] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
  Copies available for hold on place: [M-020396] (1).

Powered by Koha