Your search returned 67 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Homo politicus : społeczne podstawy polityki / Seymour Martin Lipset ; przeł. Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Teoria polityki / [red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki ; aut. haseł Andrzej Antoszewski et al.] Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-006721] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Ustroje państwowe / pod red. Wiesława Skrzydły, Marka Chmaja. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006083] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Partie i systemy partyjne / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Edwarda Olszewskiego ; [aut. haseł Zbigniew Adamowicz et al.] Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Socjologia stosunków politycznych / Jerzy J. Wiatr. Edition: Wyd. 1, (dodr.)Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-070879] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
  Copies available for hold on place: [M-020396] (1).
Socjotechniczne aspekty gry politycznej / Piotr Pawełczyk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Metafory polityki / pod red. nauk. Bohdana Kaczmarka. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006439] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Metafory polityki. T. 2 / pod red. nauk. Bohdana Kaczmarka. Publisher: Warszawa : "Elipsa", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006437] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Encyklopedia wiedzy politycznej / pod red. Marka Chmaja, Joanny Marszałek-Kawy, Wojciecha Sokoła. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-093611] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Politologia / Andrew Heywood ; przekł. Barbara Maliszewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051027] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Teorie polityki : założenia metodologiczne / Barbara Krauz-Mozer. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-101337] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Teorie i metody w naukach politycznych / red. David Marsh, Gerry Stoker ; tł. Joanna Tegnerowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Other title: Theory and methods in political science.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Leksykon politologii : wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta ; [aut. Andrzej Antoszewski et al.]. Edition: Dodr. wyd. 6.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-093602] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Słownik politologii / [wyd. Dorota Dziedzic ; tł. Maciej Kornobis, Piotr Kornobis, Krzysztof Wolański]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Concise Dictionary of Politics.Availability: Copies available for loan: [M-093608] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Politologia : przewodnik encyklopedyczny / [wydawca : Aldona Mikusińska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093648] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Jednostka czy wspólnota : spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska" / Andrzej Szahaj. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Rozum i obywatel : idea rozumu publicznego oraz koncepcja jednostki we współczesnej filozofii polityki / Magdalena Żardecka-Nowak. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Klucz do politologii : najważniejsze ideologie, systemy, postaci / Andrew Heywood ; [tł. Piotr Kornobis, Krzysztof Wolański]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Mały słownik politologii / pod red. Stefana Opary i zespołu. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Koncepcje polityki / pod red. Włodzimierza Wesołowskiego ; Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Zrozumieć politykę : główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy, Joanny Modrzyńskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Stosunki międzynarodowe / pod red. Teresy Łoś-Nowak, Agnieszki Florczak ; [aut. Bartosz Bolechów et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093613] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lobbing w Polsce / Paweł Kuczma. Publisher: Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Słownik polityki / David Robertson ; [przeł. Małgorzata Dera et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sic!, cop. 2009. Other title: Routledge dictionary of politics.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Political systems of the world / J. Denis Derbyshire, Ian Derbyshire. Edition: 2nd ed. (rev. and expanded).Publisher: Oxford : Helicon, cop. 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy badawcze młodych politologów / pod red. Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-046597] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej / red. Janusz Justyński, Andrzej Madeja. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Wpływ, autorytet, dominacja : teorie władzy i ich struktura / Janusz Węgrzecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Influence, authority, domination : theories of power and their structure.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami / Marta Soniewicka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:

Powered by Koha