Your search returned 67 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Homo politicus : społeczne podstawy polityki / Seymour Martin Lipset ; przeł. Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Partie i systemy partyjne / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Teorie i metody w naukach politycznych / red. David Marsh, Gerry Stoker ; tł. Joanna Tegnerowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Other title: Theory and methods in political science.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Jednostka czy wspólnota : spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska" / Andrzej Szahaj. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Rozum i obywatel : idea rozumu publicznego oraz koncepcja jednostki we współczesnej filozofii polityki / Magdalena Żardecka-Nowak. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Mały słownik politologii / pod red. Stefana Opary i zespołu. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Koncepcje polityki / pod red. Włodzimierza Wesołowskiego ; Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Słownik polityki / David Robertson ; [przeł. Małgorzata Dera et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sic!, cop. 2009. Other title: Routledge dictionary of politics.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Political systems of the world / J. Denis Derbyshire, Ian Derbyshire. Edition: 2nd ed. (rev. and expanded).Publisher: Oxford : Helicon, cop. 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Współczesne teorie polityczne / Klaus von Beyme ; przeł. Jerzy Łoziński. Edition: Wyd. nowe popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Podstawowe kategorie polityki / pod red.: Stefana Opary, Danuty Radziszewskiej-Szczepaniak, Arkadiusza Żukowskiego. Publisher: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Doktryny, historia, władza / pod red. Anny Citkowskiej-Kimli, Małgorzaty Kiwior-Filo, Bogdana Szlachty. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Żądanie niemożliwego / Slavoj Žižek ; oprac. Yong-june Park ; przeł. Bogdan Baran. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Vademecum kultury politycznej : personalistyczna koncepcja polityki / Witold Kawecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Polityka w perspektywie etycznej i religijnej / Aniela Dylus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. Other title: Policy in ethical and religious perspective.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Gra polityczna w parlamencie : anatomia zjawiska / Krzysztof Kasianiuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego / Marcin Kalinowski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Research methods for political science : quantitative and qualitative approaches / David. E. McNabb. Edition: 2nd ed.Publisher: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Jekyll i Hyde metapolityki : rozważania o przemianach w rozumieniu tolerancji, wolności i sprawiedliwości / Andrzej Stoiński. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej / red. Zbigniew Rau i Maciej Chmieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Mała encyklopedia wiedzy politycznej / pod red. Marka Chmaja i Wojciecha Sokoła. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-035257] (4).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Sztuka manipulacji politycznej / Mirosław Karwat. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-038483] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Wprowadzenie do teorii polityki / Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023869] (3).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Teoria polityki / [red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki ; aut. haseł Andrzej Antoszewski et al.] Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-006721] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Ustroje państwowe / pod red. Wiesława Skrzydły, Marka Chmaja. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006083] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Edwarda Olszewskiego ; [aut. haseł Zbigniew Adamowicz et al.] Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce / pod red. Jolanty Gładys-Jakóbik. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Socjologia stosunków politycznych / Jerzy J. Wiatr. Edition: Wyd. 1, (dodr.)Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-070879] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
  Copies available for hold on place: [M-020396] (1).
Socjotechniczne aspekty gry politycznej / Piotr Pawełczyk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Metafory polityki / pod red. nauk. Bohdana Kaczmarka. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006439] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).

Powered by Koha