Your search returned 50 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Słownik małżeństwa i rodziny / red. Edward Ozorowski ; Instytut Studiów nad Rodziną ATK. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej ; Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Feminizm jako filozofia społeczna : szkice z teorii rodziny / Ewa Majewska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Krasnystaw : [s.n.], 2010 (Krasnystaw : Polianna). Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości / red. nauk. Krzysztof Mudyń. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń / Renata Doniec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004656] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  On hold (1).
Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej / Teresa Ewa Olearczyk. Publisher: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii "Educator", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-066186] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Socjologia małżeństwa i rodziny : wprowadzenie / Franciszek Adamski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży / Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Mówię to, bo cię kocham : jak to się dzieje, że rozmawiając, możemy wzmocnić lub zniszczyć nasze więzi / Deborah Tannen ; przekład Piotr Budkiewicz. Publisher: Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-003632] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080231] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Oblicze współczesnej rodziny polskiej : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Mierzwińskiego, Ewy Dybowskiej ; Katedra Pedagogiki Rodziny Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum". Publisher: Kraków : WSFP Ignatianum : Wydaw. WAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049998] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053963] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-055799] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. Publisher: Warszawa : "Difin", cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063096] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Historia dzieciństwa : dziecko i rodzina w czasach ancien régime'u / Philippe Ariès ; przekł. Maryna Ochab. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. Edition: Wyd. 1, wznowienie.Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Psychologia domowa / Maria Braun-Gałkowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079408] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-001454] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Syndrom pustego gniazda : małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci / Sabina Lucyna Zalewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Empty nest syndrome marriage and parenthood after children become independent.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina w oczach społeczeństwa : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego. Publisher: Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania / red. nauk. Bożena Muchacka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [post 2006]. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny / redakcja Grzegorz Godawa. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Kondycja współczesnych rodzin / redakcja naukowa Wojciech Muszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Other title: Condition of contemporary families.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina jako wartość : wzory - modele - redefinicje / redakcja naukowa Wojciech Muszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).

Powered by Koha