Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa / Franciszek Adamski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Krasnystaw : [s.n.], 2010 (Krasnystaw : Polianna). Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń / Renata Doniec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004656] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-047713] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Przemoc w rodzinie i w szkole : materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001 r. / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul ; Wydział Prawa i Administracji UMK. Katedra Kryminalistyki, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-094346] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej / Teresa Ewa Olearczyk. Publisher: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii "Educator", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-066186] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Socjologia małżeństwa i rodziny : wprowadzenie / Franciszek Adamski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży / Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina twórcą i przekazicielem kultury / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : TN KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Wychowanie wobec przemocy / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053965] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-003632] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 1, Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie / Zofia Brańka. Publisher: Kraków : "Text", 2006. Other title: Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów / Zofia Brańka. Publisher: Kraków : "Text", 2006. Other title: Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Późne macierzyństwo : studium socjomedyczne / Małgorzata Lesińska-Sawicka. Publisher: Kraków : "Nomos", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Oblicze współczesnej rodziny polskiej : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Mierzwińskiego, Ewy Dybowskiej ; Katedra Pedagogiki Rodziny Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum". Publisher: Kraków : WSFP Ignatianum : Wydaw. WAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049998] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Nowi mężczyźni? : zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce / pod red. Małgorzaty Fuszary. Publisher: Warszawa : Trio, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084792] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053963] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-055799] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061929] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. Edition: Wyd. 1, wznowienie.Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
(Zbyt) młodzi rodzice / Zbigniew Izdebski, Tomasz Niemiec, Krzysztof Wąż. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080683] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Pożegnanie z Matką Polką? : dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce / red. nauk. Renata E. Hryciuk i Elżbieta Korolczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Universitas Varsoviensis, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084790] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-001454] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach / pod red. Ryszarda Sztychmilera. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina w oczach społeczeństwa : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego. Publisher: Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Matka feministka / Agnieszka Graff. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Projekt matka : niepowieść / Małgorzata Łukowiak. Publisher: Warszawa : Świat Książki, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:

Powered by Koha