Your search returned 36 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Uczciwa kłótnia małżeńska : jak rozwiązywać konflikty / Fritz Fischaleck ; przekł. i słowo wstępne Alicja Makowska i Elżbieta Sujak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-069891] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  On hold (1).
Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej / Teresa Ewa Olearczyk. Publisher: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii "Educator", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-066186] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina twórcą i przekazicielem kultury / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : TN KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Wychowanie wobec przemocy / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053965] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-003632] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080231] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Oblicze współczesnej rodziny polskiej : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Mierzwińskiego, Ewy Dybowskiej ; Katedra Pedagogiki Rodziny Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum". Publisher: Kraków : WSFP Ignatianum : Wydaw. WAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049998] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców / Janina Wyżyńska ; współpraca Tomasz Wyżyński. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104365] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053963] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Małżeństwo, kobieta, cielesność : instytucja małżeństwa w XII- i XIII-wiecznej Francji / Marcin Zawilski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058359] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rozwód w rodzinie : [jak wesprzeć dzieci] / Martin Herbert ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055824] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-055799] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061929] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
(Zbyt) młodzi rodzice / Zbigniew Izdebski, Tomasz Niemiec, Krzysztof Wąż. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080683] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Pożegnanie z Matką Polką? : dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce / red. nauk. Renata E. Hryciuk i Elżbieta Korolczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Universitas Varsoviensis, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084790] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-001454] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń / Renata Doniec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004656] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Przemoc w rodzinie i w szkole : materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001 r. / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul ; Wydział Prawa i Administracji UMK. Katedra Kryminalistyki, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-094346] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Ach! Ten tata... : (na podstawie badań dzieci i młodzieży - ich więzi z ojcami) / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : [s.n.], 2000 (Kielce : "Karad"). Availability: Copies available for loan: [M-053957] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Więzi w małżeństwie i rodzinie : metody badań / Mieczysław Plopa. Publisher: Kraków : Impuls, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-035102] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina w dobie przemian : małżeństwo i kohabitacja / Anna Kwak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005731] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Nowi mężczyźni? : zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce / pod red. Małgorzaty Fuszary. Publisher: Warszawa : Trio, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084792] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058937] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Miłość, małżeństwo, rodzina : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. Publisher: Kraków : Petrus, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056593] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Copies available for hold on place: [M-083751] (1).
Lists:
Małżeństwo chrześcijańskie : [podręcznik teologii małżeństwa i rodziny] / Augusto Sarmiento ; przekł. Piotr Rak ; red. nauk. Krzysztof Gryz. Publisher: Kraków : Wydaw. "M", [ca 2008]. Other title: Matrimonio cristiano.Availability: Copies available for loan: [M-059942] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063096] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Psychologia domowa / Maria Braun-Gałkowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079408] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).

Powered by Koha