Your search returned 84 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Uczciwa kłótnia małżeńska : jak rozwiązywać konflikty / Fritz Fischaleck ; przekł. i słowo wstępne Alicja Makowska i Elżbieta Sujak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-069891] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Dziecko - ofiara przemocy / Irena Jundziłł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-047713] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Socjologia małżeństwa i rodziny : wprowadzenie / Franciszek Adamski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży / Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Być rodziną, czyli Jak budować dobre życie swoje i swoich dzieci. 1 / Dorota Terakowska, Jacek Bomba. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Rodzina twórcą i przekazicielem kultury / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : TN KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Mówię to, bo cię kocham : jak to się dzieje, że rozmawiając, możemy wzmocnić lub zniszczyć nasze więzi / Deborah Tannen ; przekład Piotr Budkiewicz. Publisher: Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa / Franciszek Adamski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Wychowanie wobec przemocy / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053965] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-003632] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080231] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 1, Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie / Zofia Brańka. Publisher: Kraków : "Text", 2006. Other title: Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów / Zofia Brańka. Publisher: Kraków : "Text", 2006. Other title: Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Późne macierzyństwo : studium socjomedyczne / Małgorzata Lesińska-Sawicka. Publisher: Kraków : "Nomos", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Słownik małżeństwa i rodziny / red. Edward Ozorowski ; Instytut Studiów nad Rodziną ATK. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej ; Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców / Janina Wyżyńska ; współpraca Tomasz Wyżyński. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104365] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053963] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rozwody / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : "Jedność", 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Seks, jakiego nie znacie : dla małżonków kochających Boga / Ksawery Knotz ; [il. Łukasz Zabdyr]. Publisher: Częstochowa : Święty Paweł, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Feminizm jako filozofia społeczna : szkice z teorii rodziny / Ewa Majewska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Rozwód w rodzinie : [jak wesprzeć dzieci] / Martin Herbert ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055824] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-055799] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. Publisher: Warszawa : "Difin", cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Samotne ojcostwo / Anna Dudak. Publisher: Kraków : "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061929] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Historia dzieciństwa : dziecko i rodzina w czasach ancien régime'u / Philippe Ariès ; przekł. Maryna Ochab. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha