Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Psychologia społeczna w zastosowaniach : od teorii do praktyki / pod red. nauk. Kingi Lachowicz-Tabaczek. Publisher: Wrocław : Atla 2, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-012715] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Psychologia w praktyce społecznej : wybrane elementy psychologii społecznej, pracy i organizacji oraz ekonomicznej / Kazimierz Migdał. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Zachowania prospołeczne i antyspołeczne / David Clarke ; przekł. Milena Bianga. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Sondaże a manipulowanie społeczeństwem / Ryszard Dyoniziak. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Procesy grupowe : perspektywa socjologiczna / pod red. Joanny Heidtman i Kingi Wysieńskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Cz. 1 / redakcja naukowa Leszek Kanarski, Marek Koter, Krzysztof Loranty, Ilona Urych ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa / Wojciech Kulesza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert Cialdini ; przekł. Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 7. w jęz. pol.Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Człowiek - istota społeczna : wybór tekstów / pod red. Elliota Aronsona ; [przetł. Lidia Grzesiuk et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Other title: Readings about the social animal.Availability: Copies available for loan: [M-004639] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Psychologia społeczna : serce i umysł / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; [red. nauk. Waldemar Domachowski ; przekł. dokonali: Anna Bezwińska et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 1997. Other title: Serce i umysł.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Wybrane problemy psychologii społecznej / pod red. Ewy Stanisławiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049001] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Człowiek wśród ludzi : zarys psychologii społecznej / Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Scholar, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048339] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Psychologia uprzedzeń / Todd D. Nelson ; przekł. Agnieszka Nowak. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Other title: Psychology of prejudice.Availability: Copies available for loan: [M-075126] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
  Checked out (1).
Od komunikacji do manipulacji : mechanizmy wywierania wpływu / Paweł Znyk. Publisher: Kežmarok : Európsky inštitút skúmania medzinárodných vzťahov, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050738] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson oraz Joshua Aronson ; przeł. Józef Radzicki. Edition: Wyd. 12 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej / zebrał i oprac. Arthur G. Miller ; przekł. Violetta Reder ; [współaut. Nadia Ahmad et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. Other title: Social psychology of good and evil.Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Psychologia życia społecznego : podręcznik psychologii społecznej dla praktyków i studentów / Wilhelmina Wosińska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
  Checked out (1).
Sprawczość i wspólnotowość : podstawowe wymiary spostrzegania społecznego / Bogdan Wojciszke. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064837] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Zwierzę kulturowe : między naturą a kulturą / Roy F. Baumeister ; przeł. Dorota Stefańska-Szewczuk ; red. nauk. Anna Maria Zawadzka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją : typowe i nietypowe przejawy / pod red. Grażyny Ewy Kwiatkowskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Social psychology / David G. Myers with Jean M. Twenge. Edition: 11th ed., international ed.Publisher: New York : McGraw-Hill, Inc., cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lęk społeczny / Mark Leary, Robin M. Kowalski ; przekł. Ewa Zaremba. Publisher: Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Community psychology : linking individuals and communities / Bret Kloos. Jean Hill, Elizabeth Thomas, Abraham Wandersman, Maurice J. Elias, James H. Dalton. Edition: 3rd ed., 3rd print.Publisher: Belmont : Wadsworth Cengagae Learning, dr. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Psychologia społeczna / Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner ; redakcja naukowa wydania polskiego Małgorzata Kossowska ; [tłumaczenie Małgorzata Gocłowska, Aleksandra Gruszka, Joanna Kowalczewska, Justyna Olszewska, Maciej Sekerdej]. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 1, 6 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-107251] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
  Checked out (3).
  On hold (1).
Psychologia społeczna : [rozwiązane tajemnice] / Douglas T. Kenrick, Steven L. Neuberg, Robert B. Cialdini ; przekł. Agnieszka Nowak [et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Social psychology : unraveling the mystery.Availability: Copies available for loan: [M-058309] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
  Checked out (2).
Psychomanipulacje : jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić / Tomasz Witkowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Taszów : Biblioteka Moderatora, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091173] (7).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Lists:
Psychologia społeczna / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert ; przeł. Joanna Gilewicz. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047510] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
  Checked out (1).
Psychologia społeczna / David G. Myers ; przekł. Anna Bezwińska-Walerjan. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2003. Other title: Social psychology.Availability: Copies available for loan: [M-058270] (9).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Critical community psychology / Carolyn Kagan [et al.]. Publisher: Chichester : BPS Blackwell, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).

Powered by Koha