Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Zborowskiego ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Warunki powrotu zagranicznych emigrantów zarobkowych do województwa opolskiego : (w kontekście niedopasowań strukturalnych na regionalnym rynku pracy) / Romuald Jończy. Publisher: Opole : Pro Media, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Powrotnik : nawigacja dla powracających / [zespół red. Anna Baranowska et al.]. Edition: Wyd. 2 popr., [stan prawny na dzień 9 lutego 2009 r.].Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje : praca zbiorowa. T. 2a / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Publisher: Katowice : Śląsk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [oprac. red. Elżbieta Nowicka] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : UKIE Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
  On hold (1).
Lists:
Systemy wartości a procesy demograficzne / pod red. Krystyny Slany, Agnieszki Małek, Izabeli Szczepaniak-Wiechy ; Rządowa Rada Ludnościowa ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005497] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Europa - Polska - migracja / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Radosława Fiedlera. Publisher: Poznań : INPiD UAM, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Polska - Hiszpania : migracje / pod red. Jana E. Zamojskiego ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. Publisher: Warszawa : Wydaw. Neriton, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005507] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / pod red. Józefa Pociechy ; [aut. Krzysztof Jakóbik et.al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005509] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświadczenia Niemiec / Mariusz Wojtan ; [Centrum im. Willy Brandta]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005500] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Migracje : dzieje, typologia, definicje / pod red. Antoniego Furdala i Włodzimierza Wysoczańskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Emigrować i wracać : migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; [Instytut Spraw Publicznych. Program Migracji i Polityki Wschodniej]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-087286] (2).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / pod red. Piotra Korcellego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian / Paweł Kaczmarczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005513] (2).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigratów polskich / Ryszard Bera. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / pod red. Krystyny Slany. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052563] (3).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : I Kongres Demograficzny w Polsce, sympozjum - Przemiany Demograficzne w województwie świętokrzyskim, Kielce, 15 maja 2002 r. T. 4 / pod red. Jana Śledzianowskiego ; Rządowa Rada Ludnościowa. Akademia Świętokrzyska. Publisher: Kielce : "Jedność", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Polish migration to the UK in the "New" European Union : after 2004 / ed. by Kathy Burrell. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Powroty Polaków po 2004 roku : w pętli pułapki migracji / Krystyna Iglicka ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej / Elżbieta Siek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Individual fertility choices in Poland / Monika Mynarska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Problemy demograficzne Polski i ich skutki ekonomiczne : raport z pierwszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju / [zespół red. Elżbieta Mączyńska et al.] ; Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 2010. Other title: Narodowa Rada Rozwoju I.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-067120] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Cesarz Ameryki : wielka ucieczka z Galicji / Martin Pollack ; przeł. Karolina Niedenthal. Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Settlers and guests - determinants of the plans of return migration from UK and Ireland to Poland in the period 2007-2009 / Marcin Hołda [et al.]. Publisher: Warsaw : National Bank of Poland. Education and Publishing Department, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Zaraz wracam... albo i nie : skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego / pod red. Justyny Szymańskiej, Cezarego Ulasińskiego, Dagmary Bieńkowskiej. Publisher: Kraków : Centrum Doradztwa Strategicznego, 2012. Other title: Skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego.Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku / Anna Winiarczyk - Raźniak, Piotr Raźniak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-082659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Starzenie się społeczeństwa polskiego / pod red. Grzegorza Ciury i Wojciecha Zgliczyńskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Migrantki - opiekunki : doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie / Agnieszka Małek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Izabela Szczygielska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:

Powered by Koha