Your search returned 71 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Podstawy statystyki dla socjologów. T. 3 , Wnioskowanie statystyczne / Grzegorz Lissowski, Jacek Haman, Mikołaj Jasiński. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Other title: Wnioskowanie statystyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statistics for managers : using Mictosoft Excel / David M. Levine [et al.]. Edition: 6th ed., global ed.Publisher: Boston [etc.] : Pearson, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka ogólna w zadaniach / pod red. Michała Woźniaka ; [aut. Alina Karska et al.]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
  Checked out (1).
Medycyna i analiza danych : [materiały z seminarium org. przez StatSoft Polska w październiku 2010 r w Warszawie]. Publisher: Kraków : StatSoft, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-082546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Analiza danych w programie Statistica - przegląd. Publisher: Kraków : StatSoft Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-082547] (1).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Badania statystyczne / Walenty Ostasiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka dla menedżerów : teoria i praktyka / Anna Bielecka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statistics, data analysis, and decision modeling / James R. Evans, Ayanendranath Basu. Edition: Fifth edition.Publisher: Boston [i pozostałe] : Pearson, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka : od teorii do praktyki / Grażyna Wieczorkowska, Jerzy Wierzbiński. Edition: Wyd. 4 zm., 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084285] (2).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka / Mieczysław Sobczyk. Edition: Wyd. 5 uzup., 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089381] (1).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Rozwój statystyki regionalnej w kontekście potrzeb informacyjnych polityki spójności : nowe podejście do przestrzeni = (The development of regional statistic in the view of informatic needs of cohesion policy : new approach to space) / pod red. Janusza Zaleskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: Development of regional statistic in the view of informatic needs of cohesion policy : new approach to space.Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka społeczna / red. nauk. Tomasz Panek. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka dla studiów licencjackich / Jarosław Podgórski. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka i demografia : strach ma wielkie oczy / Barbara Antczak. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Jakość życia : od koncepcji do pomiaru / Tomasz Panek. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-100815] (1).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
  Checked out (1).
Statistics for management and economics / Ewa Frątczak. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Mathematical statistics for management / Barbara Kowalczyk, Bartosz Witkowski. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka w administracji / Andrzej Malinowski. Edition: Stan prawny na 12 listopada 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Dostęp dla użytkowników posiadających hasło do bazy Biblioteka Profinfo.pl Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statistics for criminology and criminal justice / Ronet D. Bachman, Raymond Paternoster. Edition: 4th ed.Publisher: Thousand Oaks [etc.] : SAGE, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Data analysis methods and its applications / ed. by Józef Pociecha & Reinhold Decker. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Analiza danych w programie STATISTICA. Publisher: Kraków : StatSoft Polska, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-104988] (1).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka z programem Statistica / Małgorzata Rabiej. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka dla inżynierów. Cz. 1, Rachunek prawdopodobieństwa / Darya Filatova, Charles El Nouty. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, © copyright 2018. Other title: Rachunek prawdopodobieństwa.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka w badaniach medycznych / Jerzy A. Moczko, Grzegorz H. Bręborowicz, Ryszard Tadeusiewicz. Publisher: Warszawa : Springer PWN, 1998. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Podstawy statystyki / Jolanta Kurkiewicz, Marcin Stonawski ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-078617] (34).
  Copies available for reference: [CZ 311] (2).
  Checked out (5).
Statystyka w zarządzaniu / red. nauk. Andrzej Luszniewicz ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finasów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049877] (1).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Podstawy statystyki dla socjologów / Grzegorz Lissowski, Jacek Haman, Mikołaj Jasiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów : kontrola odbiorcza / Jan Steczkowski, Piotr Stefanów. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066328] (6).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Ćwiczenia ze statystyki opisowej / Alina Karska. Publisher: Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057048] (2).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka dla psychologów i pedagogów / Bruce M. King. Edward W. Minium ; przeł. Marzenna Zakrzewska ; red. nauk. wyd. pol. Jerzy Brzeziński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094780] (8).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).

Powered by Koha