Your search returned 50 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Metody badawcze w naukach społecznych / Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias ; przekład Elżbieta Hornowska. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001. Other title: Research Methods in the Social Sciences.Availability: Copies available for loan: [M-047517] (2).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Elementy metod i technik badań socjologicznych / Leszek A. Gruszczyński. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metody i techniki badań socjologicznych : wybrane zagadnienia / Luba Sołoma. Edition: Wyd. 2, rozsz. i popr.Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Społeczne przestrzenie doświadczenia : metoda interpretacji dokumentarnej / pod red. Sławomira Krzychały ; [tł. Sławomir Krzychała]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Zogniskowane wywiady grupowe : jakościowa metoda badań marketingowych / Dominika Maison. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004680] (2).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metody i techniki sondażowych badań opinii / Mirosław Szreder. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Kwestionariusze w socjologii : budowa narzędzi do badań surveyowych / Leszek A. Gruszczyński. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005454] (1).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Zasady metody socjologicznej / Émile Durkheim ; przeł. Jerzy Szacki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-007387] (1).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Badania społeczne w praktyce / Earl Babbie ; przeł. Witold Betkiewicz [et al.] ; red. nauk. dokonała oraz przekł. przejrzała Agnieszka Kloskowska-Dudzińska. Edition: Wyd. 1, 4 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079279] (5).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Badania opinii / Mirosław Szreder. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Cz. 1 / red. Katarzyna Winkowska-Nowak, Andrzej Nowak, Agnieszka Rychwalska. Publisher: Warszawa : "Academica", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050686] (2).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Prowadzenie badań jakościowych / David Silverman ; tł. Joanna Ostrowska ; red. nauk. Krzysztof Tomasz Konecki. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-050894] (8).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw / A. N. Oppenheim ; przeł. Stefan Amsterdamski. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-061175] (3).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metodologia badań socjologicznych : kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów / Ryszard Adam Podgórski. Publisher: Bydgoszcz ; Olsztyn : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metodologia nauk / Adam Grobler. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Aureus : Wydawnictwo Znak, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Statystyczny drogowskaz : praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii / red. nauk. Sylwia Bedyńska, Aneta Brzezicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie / pod red. Bożeny Płonki-Syroki ; Towarzystwo Miłośników Historii. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-067760] (5).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Materiały wizualne w badaniach jakościowych / Marcus Banks ; tł. Paweł Tomanek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058465] (1).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metoda socjologii / Florian Znaniecki ; przeł. i wstępem opatrzyła Elżbieta Hałas. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Teoria ugruntowana : praktyczny przewodnik po analizie jakościowej / Kathy Charmaz ; tł. Barbara Komorowska ; red. nauk. wyd. pols. Krzysztof Konecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Constructing grounded theory.Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metody badań jakościowych. T. 1 / [Międzynarodowy komitet red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Sage handbook of qualitative research.Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metody badań jakościowych. T. 2 / [Międzynarodowy komitet red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Sage handbook of qualitative research.Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Odkrywanie teorii ugruntowanej : strategie badania jakościowego / Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss ; przeł. Marek Gorzko. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Badania etnograficzne i obserwacyjne / Michael Angrosino ; tł. Maja Brzozowska-Brywczyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063775] (1).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Wywiad rozumiejący / Jean-Claude Kaufmann ; przekł. Alina Kapciak. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. Other title: Entretien compréhensif.Availability: Copies available for loan: [M-063774] (1).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Badania fokusowe / Rosaline Barbour ; tł. Barbara Komorowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Online Access: Dostęp dla użytkowników posiadających hasło do bazy ibuk.pl Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Jakość w badaniach jakościowych / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-106681] (2).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Nowe perspektywy : nauki społeczne dla gospodarki / [red. nauk. Seweryn Rudnicki]. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, [ca 2010]. Availability: Copies available for loan: [M-080585] (4).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Lists:
Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji / David Silverman ; tłumaczenie Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska ; wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki. Edition: Wydanie I, 2 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-083704] (7).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Analiza danych zastanych : przewodnik dla studentów / red. nauk. Marta Makowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).

Powered by Koha