Your search returned 203 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Czy islam jest religią terrorystów? / Eugeniusz Sakowicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Homo Dei, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-053568] (1).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych, (1963-1999) / Eugeniusz Sakowicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Prawo wyznaniowe / Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz. Edition: 2. wyd. rozsz. i zaktualizowane, [stan prawny na dzień 15.11.2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053970] (10).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Nauka społeczna Kościoła katolickiego : (zarys historii) / Krystyna Chojnicka. Publisher: Kraków : Collegium Columbinum, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049580] (3).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Śmierć w różnych religiach świata / Kenneth Paul Kramer ; przekł. Marek Chojnacki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102634] (10).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia / Tadeusz Ślipko. Publisher: Kraków : WAM, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Egzorcyzmy czy terapia? / [red.] Urlich Niemann, Marion Wagner ; przekł. Dariusz Salamon. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. Other title: Exorzismus oder Therapie?.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
The trouble with Islam today : a wake-up call for honesty and change / Irshad Manji. Publisher: Edinburgh ; London : Mainstream Publishing, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Contemporary Islam : dynamic, not static / [ed. by] Abdul Aziz Said, Mohammed Abu-Nimer and Meena Sharify-Funk. Publisher: London ; New York : Routledge, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Słownik wiedzy o religiach / pod red. Kazimierza Banka ; [aut.] Andrzej Szyjewski [et al.]. Publisher: Bielsko-Biała : Wydawnictwo ParkEdukacja, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Islam, chrześcijaństwo i Zachód : burzliwe dzieje wzajemnych relacji / Rollin Armour ; przekł. Ivonna Nowicka. Publisher: Kraków : WAM, 2004. Other title: Islam, Christianity and the West.Availability: Copies available for loan: [M-053475] (2).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Bartosz Rakoczy. Edition: Stan prawny na 28 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-047941] (2).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Historia religii : religie niechrześcijańskie / Kazimierz Banek. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-048099] (1).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Religijność : wymiar prywatny i publiczny / pod red. Wiktora Szymborskiego i Pawła F. Nowakowskiego ; Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-076116] (1).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Sekty : oblicza werbunku / Piotr Tomasz Nowakowski. Publisher: Tychy : Maternus Media, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-053238] (2).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Na styku chrześcijaństwa i islamu : krucjaty i Cypr w latach 1191-1291 / Łukasz Burkiewicz. Publisher: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Encyklopedia katolicka : wykaz skrótów / oprac. Jan Warmiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Katolicka nauka społeczna / Czesław Strzeszewski. Edition: Wyd. 4, dodr.Publisher: Lublin : Wydaw. KUL, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Religie publiczne w nowoczesnym świecie / José Casanova ; tł. Tomasz Kunz. Publisher: Kraków : Zakłąd Wydawniczy "Nomos", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Teoria religii / Rodney Stark, William Sims Bainbridge ; tł. Tomasz Kunz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079186] (1).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Sacrum i profanum : religia i polityka na świecie / Pippa Norris, Ronald Inglehart ; tł. Renata Babińska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Religia i religijność w warunkach globalizacji / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-062363] (1).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Islam : powstanie - dzieje - nauka / Stefan Braun ; przekł. Marek M. Dziekan. Publisher: Warszawa : Verbinum, 2003. Other title: Stichwort Islam.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Słownik biblijny : małżeństwo, rodzina, seksualność / Marek Babik. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Funkcja religii / Niklas Luhmann ; tł. Dominika Motak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego : wybrane instytucje / Stanisław Wit Witkowski ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113454] (6).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
  Checked out (4).
Metodologia prawa kanonicznego / Remigiusz Sobański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Méthodologie du droit canonique.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Psychologia i New Age : psychologiczne terapie czy okultystyczne inicjacje? / Aleksander Posacki. Publisher: Gdańsk : Fenomen - Wydawnictwo Arka Noego ; Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, 2007. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Psychologia a religia Zachodu i Wschodu / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo KR, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).

Powered by Koha