Your search returned 77 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dziennikarz i doradca public relations : aspekty etyczne i prawne zawodu / Mira Poręba. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Decoding the ethics code : a practical gude for psychologists / Celia B. Fisher. Edition: 3rd ed.Publisher: Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Pilnowanie strażników : etyka dziennikarska w praktyce / Maciej Iłowiecki. Publisher: Warszawa : Fronda, cop. 2012. Other title: Etyka dziennikarska w praktyce.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski ; współpr.: Anna Lewicka-Strzałecka [et al.] ; [aut.: Marek Arszułowicz et al.]. Edition: Wyd. 1, 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka biznesu : teoretyczne założenia, praktyka zastosowań / Jan Klimek. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092076] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Ethical justice : appiled issues for criminal justice students and professionals / Brent E. Turvey, Stan Crowder. Publisher: Oxford ; Waltham : Academic Press is an imprint of Elsevier, 2013. Other title: Appiled issues for criminal justice students and professionals.Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Ethics in forensic science / ed. by J. C. Upshaw Downs, Anjali Ranadive Swienton ; [contrib. Joseph P. Bono et al.]. Publisher: Oxford ; Waltham : Academic Press - an imprint of Elsevier, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka w zawodzie specjalistów public relations / Ewa Hope. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Psychospołeczne uwarunkowania morale w siłach zbrojnych / Mirosław Jan Dyrda ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Koncepcja etyki w procesach zarządzania przedsiębiorstwem / Halina Chwistecka-Dudek ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Business ethics : evidence from the world of finance / Paulina Roszkowska. Publisher: Warsaw : Warsaw School of Economics, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczne dziennikarstwo : ewolucja deontyczna zawodu / Tadeusz Kononiuk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-102280] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Bioetyka w zawodzie lekarza / red. Weronika Chańska, Jan Hartman. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-103817] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Bioetyka dla lekarzy / Jan Hartman. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-103678] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka dziennikarstwa : edukacja - teoria - praktyka / pod red. Elżbiety Pawlak-Hejno, Jana Pleszczyńskiego. Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka adwokatów i radców prawnych / Paweł Skuczyński. Edition: [Stan prawny: 1 stycznia 2016 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
End-of-life decisions in medical care : principles and policies for regulating the dying process / Stephen W. Smith. Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2012. Other title: Principles and policies for regulating the dying process.Availability: Copies available for loan: [M-114332] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Edition: Wydanie nowe.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106710] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczne problemy prawa / Tomasz Pietrzykowski. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu : komentarz / Jerzy Naumann ; [przekład Ewa Stawicka]. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Morale. Cz. 1, Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale / redakcja naukowa Marian Cieślarczyk, Aleksandra Skrabacz ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Publisher: Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016. Other title: Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej / Włodzimierz Galewicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka i prawa człowieka w biznesie : w poszukiwaniu metody / Robert Sroka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby państwa demokratycznego / Marek Fałdowski. Edition: Wydanie II poprawione i uzupełnione.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Odpowiedzialność zawodowa lekarza / Anna Daniluk-Jarmoniuk. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004679] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Wprowadzenie do etyki biznesu / George D. Chryssides, John H. Kaler ; przeł. Hanna Simbierowicz, Zofia Wiankowska-Ładyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Amerykańska etyka prawnicza / Ryszard Sarkowicz. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-086785] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu / red. nauk. Wojciech Gasparski ; przy współpr. Anny Lewickiej-Strzałeckiej, Bolesława Roka, Grzegorza Szulczewskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Biznes w przestrzeni etycznej : motywy, metody, konsekwencje / Stanisław Galata. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090764] (14).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha