Your search returned 73 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Etyka prawnicza / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : "LexisNexis", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka pielęgniarska / Stefan Konstańczak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Elementy etyki lekarskiej / Tadeusz Biesaga. Publisher: Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka w zarządzaniu Policją / pod red. nauk. Arkadiusza Letkiewicza. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu : (Kodeks Etyki Adwokackiej) : tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. / [Naczelna Rada Adwokacka]. Publisher: Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka : Redakcja "Palestry", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczny kontekst marketingu produktów spożywczych : nabywcy finalni o poziomie etyki oferentów żywności / Agnieszka Izabela Baruk. Publisher: Toruń : Dom Organizatora, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Decoding the ethics code : a practical gude for psychologists / Celia B. Fisher. Edition: 3rd ed.Publisher: Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Pilnowanie strażników : etyka dziennikarska w praktyce / Maciej Iłowiecki. Publisher: Warszawa : Fronda, cop. 2012. Other title: Etyka dziennikarska w praktyce.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Lists:
Etyka biznesu : teoretyczne założenia, praktyka zastosowań / Jan Klimek. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092077] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
Etyka w zawodzie specjalistów public relations / Ewa Hope. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Business ethics : evidence from the world of finance / Paulina Roszkowska. Publisher: Warsaw : Warsaw School of Economics, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczne problemy prawa / Tomasz Pietrzykowski. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Wprowadzenie do etyki biznesu / George D. Chryssides, John H. Kaler ; przeł. Hanna Simbierowicz, Zofia Wiankowska-Ładyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczne dylematy psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska ; [aut.Karolina Appelt et al.] ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-070237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Amerykańska etyka prawnicza / Ryszard Sarkowicz. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-086785] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego / Seweryn Dziamski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. Other title: Culture and ethics of social-occupational activity.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu / red. nauk. Wojciech Gasparski ; przy współpr. Anny Lewickiej-Strzałeckiej, Bolesława Roka, Grzegorza Szulczewskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka, psychologia, psychoterapia / pod red. Andrzeja Margasińskiego i Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : Aureus, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-085692] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
Biznes w przestrzeni etycznej : motywy, metody, konsekwencje / Stanisław Galata. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090764] (14).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Lekarz wobec kresu życia ludzkiego w nauczaniu Kościoła i w dokumentach świeckich / Jerzy Brusiło. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Wprowadzenie do etyki biznesu / Janina Filek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-078377] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka zawodów prawniczych : etyka prawnicza / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075488] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050744] (6).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka prawnika, etyka nauczyciela zawodu prawniczego / pod red. Elżbiety Łojko. Edition: Wyd. 2 zm., rozszerzone.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Lists:
Etyka i rządy prawa / David Lyons ; tł.: Paweł Maciejko ; wstęp: Janusz Kochanowski, Nigel E. Simmonds. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2000. Other title: Ethics and the rule of law.Availability: Copies available for loan: [M-048127] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka sytuacyjna prawnika / Marcin Pieniążek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-104355] (10).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych / red. nauk. Jerzy Brzeziński i Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Publisher: Warszawa : Academica, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego / Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski. Publisher: Warszawa : KOWEZiU - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawiczej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Możliwe, lecz zakazane : o powinnościach prawa / Jean-Marc Varaut ; [przeł. Stanisław Szwabski]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. Other title: Possible et l'interdit.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Lists:
Deontologia mediów / Claude-Jean Bertrand ; przeł. Tomasz Szymański. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. Other title: Déontologie des médias.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).

Powered by Koha