Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Etyczne dylematy psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska ; [aut.Karolina Appelt et al.] ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-070237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Amerykańska etyka prawnicza / Ryszard Sarkowicz. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-086785] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka, psychologia, psychoterapia / pod red. Andrzeja Margasińskiego i Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : Aureus, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-085692] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka i rządy prawa / David Lyons ; tł.: Paweł Maciejko ; wstęp: Janusz Kochanowski, Nigel E. Simmonds. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2000. Other title: Ethics and the rule of law.Availability: Copies available for loan: [M-048127] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych / red. nauk. Jerzy Brzeziński i Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Publisher: Warszawa : Academica, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054268] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Edukacja etyczna prawników - cele i metody : materiały z konferencji 8 czerwca 2009 r. / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Etyki Prawniczej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064377] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka w praktyce pielęgniarskiej : zasady podejmowania decyzji etycznych / Sara T. Fry, Megan-Jane Johnstone ; przekł. Małgorzata Witkowska, Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz. Edition: Wyd. 2 pol.Publisher: Warszawa ; Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064384] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
O etyce służb społecznych : praca zbiorowa / pod red. Wandy Kaczyńskiej ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Edition: Wyd. nowe, popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-102604] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka zawodów prawniczych : metoda case study / (red.) Małgorzata Król ; [oprac.] Magdalena Ustaborowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084533] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Leksykon etyki prawniczej : 100 podstawowych pojęć / red. Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-100813] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczne dziennikarstwo : ewolucja deontyczna zawodu / Tadeusz Kononiuk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-102280] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka zawodu adwokata : regulamin wykonywania zawodu adwokata : komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy / Wojciech Bergier, Jakub Jacyna. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016. Other title: Regulamin wykonywania zawodu adwokata : komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy.Availability: Copies available for loan: [M-107219] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004679] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka zawodów prawniczych : etyka prawnicza / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075488] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka dziennikarska / Jan Pleszczyński. Publisher: Warszawa : "Difin", 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096617] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Moralność i profesjonalizm : spór o pozycję etyk zawodowych / red. Włodzimierz Galewicz. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064870] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etos w zawodach medycznych / Anna Nawrocka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2008. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-095119] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
Etyka biznesu : teoretyczne założenia, praktyka zastosowań / Jan Klimek. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092076] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Bioetyka w zawodzie lekarza / red. Weronika Chańska, Jan Hartman. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-103817] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Bioetyka dla lekarzy / Jan Hartman. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-103678] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka lekarska / Tadeusz Brzeziński. Edition: Wyd. 2 uaktualnione - 6 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-103045] (7).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
End-of-life decisions in medical care : principles and policies for regulating the dying process / Stephen W. Smith. Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2012. Other title: Principles and policies for regulating the dying process.Availability: Copies available for loan: [M-114332] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Edition: Wydanie nowe.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106710] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczność pracy zawodowej nauczycieli : studium teoretyczne / Dariusz Zając. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113992] (4).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka w biznesie i zarządzaniu / Krzysztof Kietliński, Victor Martinez Reyes, Tadeusz Oleksyn. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003509] (6).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Lists:
Wprowadzenie do etyki biznesu / Janina Filek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-078377] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050744] (6).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka sytuacyjna prawnika / Marcin Pieniążek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-104355] (10).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Status etyki prawniczej / Paweł Skuczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-076614] (9).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Biznes w przestrzeni etycznej : motywy, metody, konsekwencje / Stanisław Galata. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090764] (14).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
Lists:

Powered by Koha