Your search returned 77 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wprowadzenie do etyki biznesu / George D. Chryssides, John H. Kaler ; przeł. Hanna Simbierowicz, Zofia Wiankowska-Ładyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczne dylematy psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska ; [aut.Karolina Appelt et al.] ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-070237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego / Seweryn Dziamski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. Other title: Culture and ethics of social-occupational activity.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu / red. nauk. Wojciech Gasparski ; przy współpr. Anny Lewickiej-Strzałeckiej, Bolesława Roka, Grzegorza Szulczewskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Lekarz wobec kresu życia ludzkiego w nauczaniu Kościoła i w dokumentach świeckich / Jerzy Brusiło. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka prawnika, etyka nauczyciela zawodu prawniczego / pod red. Elżbiety Łojko. Edition: Wyd. 2 zm., rozszerzone.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka prawnicza / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : "LexisNexis", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych / red. nauk. Jerzy Brzeziński i Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Publisher: Warszawa : Academica, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054268] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego / Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski. Publisher: Warszawa : KOWEZiU - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawiczej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Możliwe, lecz zakazane : o powinnościach prawa / Jean-Marc Varaut ; [przeł. Stanisław Szwabski]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. Other title: Possible et l'interdit.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Deontologia mediów / Claude-Jean Bertrand ; przeł. Tomasz Szymański. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. Other title: Déontologie des médias.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Wykłady z etyki biznesu / Wojciech Gasparski. Edition: Nowa edycja uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etos urzędnika / red. nauk. Dariusz Bąk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka biznesu / Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale ; [przekł.: Anna Trybuch]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, cop. 2010. Other title: Power of ethical management.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka pielęgniarska / Stefan Konstańczak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Edukacja etyczna prawników - cele i metody : materiały z konferencji 8 czerwca 2009 r. / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Etyki Prawniczej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064377] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka w praktyce pielęgniarskiej : zasady podejmowania decyzji etycznych / Sara T. Fry, Megan-Jane Johnstone ; przekł. Małgorzata Witkowska, Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz. Edition: Wyd. 2 pol.Publisher: Warszawa ; Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064384] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka służby publicznej / Michał Kulesza, Magdalena Niziołek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Pielęgniarstwo - moja miłość, pielęgniarstwo - moja pasja : w hołdzie Hannie Chrzanowskiej / Hanna Paszko, Tadeusz Wadas. Publisher: Kraków : Ad Vocem, 2011. Other title: W hołdzie Hannie Chrzanowskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Elementy etyki lekarskiej / Tadeusz Biesaga. Publisher: Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy. 2 / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka policji : między prawem, moralnością i skutecznością / Edward Wiszowaty. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
O etyce służb społecznych : praca zbiorowa / pod red. Wandy Kaczyńskiej ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Edition: Wyd. nowe, popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-102604] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka zawodów prawniczych : metoda case study / (red.) Małgorzata Król ; [oprac.] Magdalena Ustaborowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084533] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka w zarządzaniu Policją / pod red. nauk. Arkadiusza Letkiewicza. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu : (Kodeks Etyki Adwokackiej) : tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. / [Naczelna Rada Adwokacka]. Publisher: Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka : Redakcja "Palestry", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Polska etyka lekarska w ujęciu dziejowym : studium filozoficzno-historyczne / Józef Borówka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo MADO, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczny kontekst marketingu produktów spożywczych : nabywcy finalni o poziomie etyki oferentów żywności / Agnieszka Izabela Baruk. Publisher: Toruń : Dom Organizatora, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Leksykon etyki prawniczej : 100 podstawowych pojęć / red. Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-100813] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka w modzie czyli CSR w przemyśle odzieżowym = Ethics in fashion, CSR in the garment industry / Magdalena Płonka ; [tł. wersji ang. Lingua Lab]. Publisher: Warszawa : mskpu - Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru, 2013. Other title: Ethics in fashion, CSR in the garment industry.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).

Powered by Koha