Your search returned 77 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wprowadzenie do etyki biznesu / Janina Filek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-078377] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka i rządy prawa / David Lyons ; tł.: Paweł Maciejko ; wstęp: Janusz Kochanowski, Nigel E. Simmonds. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2000. Other title: Ethics and the rule of law.Availability: Copies available for loan: [M-048127] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych / red. nauk. Jerzy Brzeziński i Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Publisher: Warszawa : Academica, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054268] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka dziennikarska / Jan Pleszczyński. Publisher: Warszawa : "Difin", 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096617] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Edukacja etyczna prawników - cele i metody : materiały z konferencji 8 czerwca 2009 r. / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Etyki Prawniczej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064377] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka w praktyce pielęgniarskiej : zasady podejmowania decyzji etycznych / Sara T. Fry, Megan-Jane Johnstone ; przekł. Małgorzata Witkowska, Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz. Edition: Wyd. 2 pol.Publisher: Warszawa ; Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064384] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etos w zawodach medycznych / Anna Nawrocka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2008. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-095119] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
Etyka w administracji publicznej / Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
Etyka lekarska / Tadeusz Brzeziński. Edition: Wyd. 2 uaktualnione - 6 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-103045] (7).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Kodeks etyki radcy prawnego : komentarz / redaktor Tomasz Scheffler ; autorzy Włodzimierz Chróścik, Gerard Dźwigała, Leszek Korczak, Tomasz Scheffler, Jarosław Sobutka, Anita Woroniecka. Edition: 2 wyd., zm. i popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka zawodu adwokata : regulamin wykonywania zawodu adwokata : komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy / Wojciech Bergier, Jakub Jacyna. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016. Other title: Regulamin wykonywania zawodu adwokata : komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy.Availability: Copies available for loan: [M-107219] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / redakcja naukowa Grzegorz Borkowski ; Grzegorz Borkowski, Krzysztof Kukuryk, Sławomir Pilipiec. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 grudnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
The concept of dilemma in legal and judicial ethics / Przemysław Kaczmarek, Krzysztof J. Kaleta, Paweł Łabieniec, Marcin Pieniążek, Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna ; edited by: Paweł Skuczyński ; tłumaczenie = translation: Katarzyna Popowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczność pracy zawodowej nauczycieli : studium teoretyczne / Dariusz Zając. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113992] (4).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Just culture - kultura sprawiedliwego traktowania : między bezpieczeństwem a odpowiedzialnością / Sidney Dekker ; przełożyli z języka angielskiego Monika Adamczyk-Garbowska, Marcin Garbowski ; konsultacja merytoryczna Hubert Adamczyk, Piotr Kasprzyk ; redakcja Hubert Adamczyk, Teresa Dunin, Piotr Kasprzyk. Edition: Pierwsze polskie wydanie.Publisher: Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka w biznesie i zarządzaniu / Krzysztof Kietliński, Victor Martinez Reyes, Tadeusz Oleksyn. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003509] (6).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Moralność i profesjonalizm : spór o pozycję etyk zawodowych / red. Włodzimierz Galewicz. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064870] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).

Powered by Koha