Your search returned 73 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004679] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Wprowadzenie do etyki biznesu / George D. Chryssides, John H. Kaler ; przeł. Hanna Simbierowicz, Zofia Wiankowska-Ładyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczne dylematy psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska ; [aut.Karolina Appelt et al.] ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-070237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Amerykańska etyka prawnicza / Ryszard Sarkowicz. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-086785] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka w biznesie i zarządzaniu / Krzysztof Kietliński, Victor Martinez Reyes, Tadeusz Oleksyn. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003509] (6).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego / Seweryn Dziamski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. Other title: Culture and ethics of social-occupational activity.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu / red. nauk. Wojciech Gasparski ; przy współpr. Anny Lewickiej-Strzałeckiej, Bolesława Roka, Grzegorza Szulczewskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka, psychologia, psychoterapia / pod red. Andrzeja Margasińskiego i Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : Aureus, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-085692] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Lekarz wobec kresu życia ludzkiego w nauczaniu Kościoła i w dokumentach świeckich / Jerzy Brusiło. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Wprowadzenie do etyki biznesu / Janina Filek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-078377] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka zawodów prawniczych : etyka prawnicza / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075488] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050744] (6).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka prawnika, etyka nauczyciela zawodu prawniczego / pod red. Elżbiety Łojko. Edition: Wyd. 2 zm., rozszerzone.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka i rządy prawa / David Lyons ; tł.: Paweł Maciejko ; wstęp: Janusz Kochanowski, Nigel E. Simmonds. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2000. Other title: Ethics and the rule of law.Availability: Copies available for loan: [M-048127] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka sytuacyjna prawnika / Marcin Pieniążek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-104355] (10).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka prawnicza / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : "LexisNexis", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych / red. nauk. Jerzy Brzeziński i Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Publisher: Warszawa : Academica, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054268] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego / Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski. Publisher: Warszawa : KOWEZiU - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawiczej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Możliwe, lecz zakazane : o powinnościach prawa / Jean-Marc Varaut ; [przeł. Stanisław Szwabski]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. Other title: Possible et l'interdit.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka dziennikarska / Jan Pleszczyński. Publisher: Warszawa : "Difin", 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096617] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Deontologia mediów / Claude-Jean Bertrand ; przeł. Tomasz Szymański. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. Other title: Déontologie des médias.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Wykłady z etyki biznesu / Wojciech Gasparski. Edition: Nowa edycja uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etos urzędnika / red. nauk. Dariusz Bąk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka biznesu / Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale ; [przekł.: Anna Trybuch]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, cop. 2010. Other title: Power of ethical management.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka pielęgniarska / Stefan Konstańczak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Status etyki prawniczej / Paweł Skuczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-076614] (9).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Edukacja etyczna prawników - cele i metody : materiały z konferencji 8 czerwca 2009 r. / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Etyki Prawniczej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064377] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka w praktyce pielęgniarskiej : zasady podejmowania decyzji etycznych / Sara T. Fry, Megan-Jane Johnstone ; przekł. Małgorzata Witkowska, Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz. Edition: Wyd. 2 pol.Publisher: Warszawa ; Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064384] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Moralność i profesjonalizm : spór o pozycję etyk zawodowych / red. Włodzimierz Galewicz. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064870] (5).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka służby publicznej / Michał Kulesza, Magdalena Niziołek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).

Powered by Koha