Your search returned 59 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
W kręgu współczesnych kontrowersji etycznych / Mieczysław Michalik. Publisher: Warszawa : Redakcja "Res Humana" Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Rola rozumu w decyzjach moralnych : etyka Davida Hume'a / Mirosław Rutkowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Normy moralne : próba systematyzacji / Maria Ossowska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005395] (2).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etyka zarządzania przedsiębiorstwem / Bogdan Nogalski, Janusz Śniadecki. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etyka a życie publiczne : materiały VIII Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków, 7-8 czerwca 1996 / pod red. Jana Pawlicy. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-006181] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. Edition: Wyd. 11.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etyka wobec problemów współczesnego świata / pod red. Haliny Promieńskiej. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Wiedza o etyce / Jan Woleński, Jan Hartman. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093561] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etyka wobec sytuacji granicznych / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Zarys etyki szczegółowej. T. 2, Etyka społeczna / Tadeusz Ślipko. Edition: Wyd. 2 poszerzone.Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2005. Other title: Etyka społeczna.Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Zarys etyki ogólnej / Tadeusz Ślipko. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Szanse etyki w zglobalizowanym świecie / Zygmunt Bauman ; przekł. Jacek Konieczny. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007. Other title: Lectures in the Institute for the Human Sciences.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051317] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Etyka praktyczna / Peter Singer ; z ang. przełożyła Agata Sagan. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 2007. Online Access: Spis treści w jęz. ang | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Norms in human development / ed. by Leslie Smith and Jacques Vonèche. Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Etyka i polityka / Alasdair MacIntyre ; red. nauk. Adam Chmielewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054656] (2).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Wybrane problemy teorii i praktyki / pod red. nauk. Ryszarda Kowalczyka i Witolda Machury. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055117] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Medycyna na granicach życia.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
  Checked out (1).
Bioetyka. 2, Pacjent w systemie opieki zdrowotnej / Kazimierz Szewczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Pacjent w systemie opieki zdrowotnej.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-105623] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Eutanazja czy życie aż do końca / Lucien Israël ; przekł. Andrzej Wojciechowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Historia etyki w zarysie / Tadeusz Ślipko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2010. Other title: Historia etyki.Availability: Copies available for loan: [M-062020] (2).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka ; [z ang. przeł. Wojciech J. Bober et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 2009. Other title: Companion to ethics.Availability: Copies available for loan: [M-058374] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Wprowadzenie do etyki / Arno Anzenbacher ; tł. Juliusz Zychowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Wokół zagadnień normatywnych / pod red. Witolda Machury. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Bioetyka : najważniejsze problemy / Tadeusz Ślipko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Nowe media - stare idee / pod red. Witolda Machury. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Człowiek jako podmiot norm i wartości / pod red. Witolda Machury. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Przybornik etyka : kompendium metod i pojęć etycznych / Julian Baggini, Peter S. Fosl ; przeł. Paweł Borkowski. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2010. Other title: Ethics toolkit.Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Bioetyka : ujęcie systematyczne / Bernard Gert, Charles M. Culver, K. Danner Clouser ; przeł. Marek Chojnacki. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2009. Other title: Bioethics.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-062299] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).

Powered by Koha