Your search returned 106 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-062299] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etyczny problem samobójstwa / Tadeusz Ślipko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082035] (3).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Spacerem po etyce / Tadeusz Ślipko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067594] (2).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Bóg bestia : studium samobójstwa / Al Alvarez ; przeł. Łukasz Sommer. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080962] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Przedłużanie życia jako problem moralny / pod red. Barbary Chyrowicz. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Zasady i normy wspierania rozwoju człowieka : etyka dla psychologów i pedagogów / Tomasz Niemirowski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094701] (9).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Chciwość w życiu publicznym / red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Filozoficzny. Katedra Etyki i Katedra Filozofii Społecznej i Polityki. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Filozofia wobec świata zwierząt / Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etyczne aspekty transplantacji : materiały konferencji naukowej odbytej w ramach małopolskiego "Partnerstwa na Rzecz Transplantacji" 9 października 2009 roku : (referaty i zapis dyskusji) / red. meryt. Stefan Bednarz ; Komisja Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Publisher: Kraków : Okręgowa Izba Lekarska "Galicyjska Gazeta Lekarska", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-103246] (3).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Etyka menedżera : społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Mirosława Rybak. Edition: Wyd. 1, dodr. 5.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-106997] (2).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu / redakcja Małgorzata Duda, Izabela Rybka, Hubert Kaszyński. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Obojętność i wrażliwość w życiu publicznym / redakcja naukowa: Joanna Mysona Byrska, Jakub Synowiec ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Filozoficzny. Katedra Etyki i Katedra Filozofii Społecznej i Polityki. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Modern ethics in 77 arguments : a stone reader / edited by Peter Catapano and Simon Critchley. Publisher: New York ; London : Liveright Publishing Corporation, copyright 2017. Availability: Copies available for loan: [M-111160] (3).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Ethics in the real world : 82 brief essays on things that matter / Peter Singer. Publisher: Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2016. Availability: Copies available for loan: [M-111137] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
  Checked out (1).
Sprawiedliwość : jak postępować słusznie? / Michael J. Sandel ; przeł. Olga Siara. Publisher: Warszawa : Kurhaus, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-114262] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Człowiek integralny : holistyczna wizja człowieczeństwa / red. naukowa Halina Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury "Eneteia", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080967] (7).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).

Powered by Koha