Your search returned 46 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Teorie osobowości : studia przypadków : ćwiczenia / Donna Ashcraft ; [tł. Joanna Kowalczewska, Anna Tyszkiewicz]. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Osobowość oficera - dowódcy wojskowego / Agnieszka Wielgus ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Publisher: Płock : Wydawnictwo Naukowe "Novum", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-072252] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości / pod red. Anny Gałdowej. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Psychologia przełomu połowy życia / Piotr K. Oleś. Publisher: Lublin : TN KUL, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Zmiana osobowości : wybrane zagadnienia / pod red. Agnieszki Niedźwieńskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Osobowość a ekstremalny stres / red. nauk. Jan Strelau ; [tł. Anna Jeglińska et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-005306] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia międzykulturowa / David Matsumoto, Linda Juang ; przekł. Agnieszka Nowak. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-085638] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Osobowość : stres a zdrowie / Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań : perspektywa psychologiczna / pod red. naukową Mieczysława Plopy, Magdaleny Błażek. Publisher: Kraków : "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Złudzenia, które pozwalają żyć : szkice ze społecznej psychologii osobowości : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kofty i Teresy Szustrowej ; aut.: Janusz Czapiński et al. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia osobowości / Lawrence A. Pervin ; przekł. Marek Orski. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Temperamenty, charaktery, osobowości : profil medyczny i psychologiczny / Mario Fedeli ; przekł. Piotr Graczykowski, Kazimierz Trojan. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2003. Other title: Temperamenti, caratteri, personalità.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-082759] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Powszechność i wyjątek : rozwój osobowości człowieka dorosłego / Anna Gałdowa. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologiczne podstawy podmiotowości : szkice teoretyczne, studia empiryczne / Maria Jarymowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychopaci są wśród nas / Robert D. Hare ; przeł. Anna Skucińska. Publisher: Kraków : "Znak", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
16 pragnień : analiza motywacyjna / Steven Reiss ; przeł. Dominika Cieśla-Szymańska. Publisher: Warszawa : Prószyński Media, 2010. Other title: Szesnaście pragnień | Normal personality.Availability: Copies available for loan: [M-064823] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Szaleństwo bez utraty rozumu : z badań nad zaburzeniami osobowości / red. Ewa Trzebińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064832] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Motywacje umysłu / red. naukowa Alina Kolańczyk, Bogdan Wojciszke. Publisher: Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064830] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia różnic indywidualnych / Jan Strelau. Edition: Wyd. 2 rozsz., 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Ciało w dobie współczesności : wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała / red. nauk. Anna Brytek-Matera. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Motywacyjno-osobowościowe wyznaczniki zachowań transgresyjnych i ochronnych / Sławomir Ślaski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Personality and motivational determinants of transgressive and defence behaviors.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów : czynniki konwencjonalne i niekonwencjonalne / Wiesław Sikorski. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Trudne osobowości : jak radzić sobie ze szkodliwymi zachowaniami innych oraz własnymi / Helen McGrath i Hazel Edwards ; przełożyła Bożena Jóźwiak. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2013. Other title: Difficult personalities.Availability: Copies available for loan: [M-090430] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Mądrość psychopatów : lekcja życia pobrana od świętych, szpiegów i seryjnych morderców / Kevin Dutton ; przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
O osobowości praktycznie wszystko : ćwiczenia z psychologii osobowości / pod red. Piotra Olesia, Małgorzaty Puchalskiej-Wasyl, Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej. Edition: Wyd. 1, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2014. Other title: Ćwiczenia z psychologii osobowości.Availability: Copies available for loan: [M-096309] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychopaci w firmie / Paul Babiak, Robert D. Hare ; przekł. Jarosław Groth. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Narcyzm : nowa teoria / Neville Symington ; przedmowa: James S. Grotstein ; przekład: Marta Lipińska. Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo IMAGO, 2013. Other title: Narcissism.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Teorie osobowości / Calvin S. Hall, Gardner Lindzey, John B. Campbell ; [przetł. Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki, Michał Zagrodzki]. Edition: Wyd. 1, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).

Powered by Koha