Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Tożsamość osobista w okresie wkraczania w dorosłość : sytuacja młodych osób z ruchowym ograniczeniem sprawności i ich sprawnych rówieśników / Konrad Piotrowski. Publisher: Wielichowo : TIPI, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Młodzież w zmieniającym się świecie / pod red. Alicji Keplinger. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Rozwód - proces radzenia sobie z kryzysem / Maria Beisert. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005339] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Kwestionariusze osobowości : strategie i procedura konstruowania / Bogdan Zawadzki. Publisher: Warszawa : "Scholar", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-077571] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-100801] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Historia polskiej myśli psychologicznej : gałązki z drzewa Psyche / Teresa Rzepa, Bartłomiej Dobroczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Litwińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078953] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu / Mariola Bidzan. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych / red. nauk. Olaf Truszczyński [et al.] ; Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Publisher: Warszawa : PTNKF SKFwW, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Aspiracje : studium psychologiczne i socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Zmęczenie życiem codziennym : środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz możliwości redukcji w sanatorium / Joanna Urbańska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI / Joanna Aksman, Ewa Wysocka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096000] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (2).
Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas I-III / Ewa Wysocka, Joanna Góźdź. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (2).
Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły gimnazjalnej / Bartłomiej Gołek, Ewa Wysocka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (2).
Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Ewa Wysocka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (2).
Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych (SPTO) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas I-III / Katarzyna Krasoń. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (2).
Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych (SPTO) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Andrzej Mirski. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (2).
Problemy dziecka z zespołem ADHD w świetle analiz biograficznych rodziców / Iwona Myśliwczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Ciało w dobie współczesności : wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała / red. nauk. Anna Brytek-Matera. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowawczy i moralny / Marta Kazimiera Klimczak. Publisher: Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Młoda psychologia. T. 1 / pod red. Ewy Drop i Marty Maćkiewicz. Publisher: [Stare Kościeliska] : Wydawnictwo Liberi Libri, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów : czynniki konwencjonalne i niekonwencjonalne / Wiesław Sikorski. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Manipulacja / Wiesław Łukaszewski [et al.]. Publisher: Sopot : Smak Słowa, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (4).
Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk ; [tł. Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]. Edition: Wyd. 2, 7 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji / Anna Więcławska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychoanaliza - ziemia obiecana? : z dziejów psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Cz. 1, Okres burzy i naporu : początki psychoanalizy na ziemiach polskich okresu rozbiorów 1900-1918 / Paweł Dybel. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2016. Other title: Okres burzy i naporu : początki psychoanalizy na ziemiach polskich okresu rozbiorów 1900-1918.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi / Anna Bokszczanin. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Dwa oblicza traumy : negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych / Nina Ogińska-Bulik. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
O prawdziwej pracy psychologa : spotkania z praktykami / redakcja naukowa Agnieszka Pasztak-Opiłka. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).

Powered by Koha