Your search returned 551 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zmiana poglądów : sztuka kształtowania własnych i cudzych przekonań / Howard Gardner ; tł. Małgorzata Łamacz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005829] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Człowiek wobec śmierci : aspekty psychologiczno-pastoralne / red. Józef Makselon. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Other title: Attention-deficit hyperactivity disorder - zespół nadpobudliwości psychoruchowej.Availability: Copies available for loan: [M-005387] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; przeł. Izabela Sowa. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2004. Other title: Driven to distraction | W świecie Attention Deficit Hyperactivity Disorder.Availability: Copies available for loan: [M-070834] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Jak żyć z ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi w świetle najnowszych badań / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; tł. Krzysztof Puławski. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy : zjawiska współczesnej cywilizacji / pod red. Katarzyny Popiołek. Publisher: Poznań : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Kwestionariusze osobowości : strategie i procedura konstruowania / Bogdan Zawadzki. Publisher: Warszawa : "Scholar", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-077571] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Osobowość a ekstremalny stres / red. nauk. Jan Strelau ; [tł. Anna Jeglińska et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Stres traumatyczny : występowanie, następstwa, terapia / Maria Lis-Turlejska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
8. nawyk : [od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu] / Stephen R. Covey ; przeł. Robert Bartołd. Publisher: Poznań : "Rebis", cop. 2005. Other title: Ósmy nawyk.Availability: Copies available for loan: [M-070758] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia motywacji / Falko Rheinberg ; przekł. Juliusz Zychowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-096021] (4).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (2).
Lists:
Psychologia emocji / Władysław Łosiak ; [Komitet Naukowy Danuta Kądzielawa et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-081951] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; [tł. Monika Szymankiewicz i zespół]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003457] (9).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Wywiad psychologiczny. 2, Wywiad jako spotkanie z człowiekiem / red. nauk. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz. Publisher: Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2005. Other title: Wywiad jako spotkanie z człowiekiem.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Wywiad psychologiczny. 3, Wywiad w różnych kontekstach praktycznych / red. nauk. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz. Publisher: Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2005. Other title: Wywiad w różnych kontekstach praktycznych.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć? / pod red. Emilii Martynowicz. Publisher: Kraków : "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-012256] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
"Ta choroba" w rodzinie : psycholog o raku / Agnieszka Pietrzyk. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku / red. Zdzisław Chlewiński ; [tł. Robert Balas et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058642] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia międzykulturowa / David Matsumoto, Linda Juang ; przekł. Agnieszka Nowak. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-085638] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Radość życia : o sztuce miłości i akceptacji / Leo F. Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke [i.e. Litzcke], Horst Schuh ; tł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-096530] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (2).
Sztuka rozmowy z chorym / [aut. Bogdan de Barbaro et al. ; pod red. Anny Grajcarek]. Publisher: Kraków : Ad Vocem, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Strategie interwencji kryzysowej / Richard K. James, Burl E. Gilliland ; [tł. Andrzej Bidziński, Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : Parpamedia - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. Other title: Crisis intervention strategies.Availability: Copies available for loan: [M-003471] (5).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Wprowadzenie do psychologii / Françoise Parot, Marc Richelle ; przekł. Urszula Basałaj, Rafał Abramciów. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-101848] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Pracoholizm : uzależnienie czy pasja / Lucyna Golińska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Osobowość : stres a zdrowie / Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Człowiek i stres : koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory / Jan F. Terelak. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (2).
Lists:
Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-107336] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha