Your search returned 295 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Osobowość dorosłego człowieka : perspektywa teorii pięcioczynnikowej / Robert R. McCrae, Paul T. Costa ; przekł. Beata Majczyna. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. Other title: Personality in adulthood.Availability: Copies available for loan: [M-005330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Psychologia w perspektywie XXI wieku / red. Zdzisław Chlewiński, Andrzej E. Sękowski. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Język i nieświadomość : podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques'a Lacana / Hermann Lang ; przeł. Paweł Piszczatowski ; wstępem opatrzył Paweł Dybel; [cytaty francuskojęzyczne przeł. Tomasz Swoboda]. Publisher: Gdańsk : "Słowo/Obraz/Terytoria", cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych / pod red. Marioli Łaguny, Bogusławy Lachowskiej. Publisher: Lublin : TN KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Psychologia kultury : doświadczenia graniczne i transkulturowe / Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla. Publisher: Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2005. Other title: Doświadczenia graniczne i transkulturowe.Availability: Copies available for loan: [M-005340] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005339] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
NLP w biznesie : techniki skutecznego przekonywania / Sue Knight ; [tł. Joanna Krzemień-Rusche]. Publisher: Gliwice : "Helion", cop. 2006. Other title: NLP at work | Neuro Linguistic Programming w biznesie.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Optymizm : badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym / Ryszard Stach. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Zmiana poglądów : sztuka kształtowania własnych i cudzych przekonań / Howard Gardner ; tł. Małgorzata Łamacz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005829] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Człowiek wobec śmierci : aspekty psychologiczno-pastoralne / red. Józef Makselon. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy : zjawiska współczesnej cywilizacji / pod red. Katarzyny Popiołek. Publisher: Poznań : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Mowa i myślenie dziecka / Jean Piaget ; [przetł. Janina Kołudzka]. Edition: Wyd. 3 zm. / przedm. Maria Kielar-Turska.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Osobowość a ekstremalny stres / red. nauk. Jan Strelau ; [tł. Anna Jeglińska et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Wywiad psychologiczny. 2, Wywiad jako spotkanie z człowiekiem / red. nauk. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz. Publisher: Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2005. Other title: Wywiad jako spotkanie z człowiekiem.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Wywiad psychologiczny. 3, Wywiad w różnych kontekstach praktycznych / red. nauk. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz. Publisher: Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2005. Other title: Wywiad w różnych kontekstach praktycznych.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć? / pod red. Emilii Martynowicz. Publisher: Kraków : "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-012256] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku / red. Zdzisław Chlewiński ; [tł. Robert Balas et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058642] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia międzykulturowa / David Matsumoto, Linda Juang ; przekł. Agnieszka Nowak. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-085638] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Radość życia : o sztuce miłości i akceptacji / Leo F. Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Sztuka rozmowy z chorym / [aut. Bogdan de Barbaro et al. ; pod red. Anny Grajcarek]. Publisher: Kraków : Ad Vocem, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Wprowadzenie do psychologii / Françoise Parot, Marc Richelle ; przekł. Urszula Basałaj, Rafał Abramciów. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-101848] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Pracoholizm : uzależnienie czy pasja / Lucyna Golińska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Osobowość : stres a zdrowie / Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Rozmowy o śmierci i umieraniu / Elisabeth Kübler-Ross ; przeł. Irena Doleżal-Nowicka. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-107336] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań : perspektywa psychologiczna / pod red. naukową Mieczysława Plopy, Magdaleny Błażek. Publisher: Kraków : "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Mózg kobiety / Louann Brizendine ; [red. wyd. Michał Mikołajczak ; tł. Piotr J. Szwajcer i Anna E. Eichler]. Publisher: Gdańsk : VM Group, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Psychologia tłumu / Gustaw Le Bon ; przeł. Bolesław Kaprocki. Edition: Wyd. popr. i uzup., dodr.Publisher: Kęty : Marek Derewiecki, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049132] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).

Powered by Koha