Your search returned 296 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prowizorka w mózgu / Gary Marcus ; przekł. Agnieszka Nowak ; [przedm. do wyd. pol. Rafał Ohme]. Publisher: Sopot : Smak Słowa, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064827] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Narracja jako sposób rozumienia świata / pod red. Jerzego Trzebińskiego. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-064828] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Szaleństwo bez utraty rozumu : z badań nad zaburzeniami osobowości / red. Ewa Trzebińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064832] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Motywacje umysłu / red. naukowa Alina Kolańczyk, Bogdan Wojciszke. Publisher: Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064830] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia umysłu / pod red. Zbigniewa Piskorza i Tomasza Zaleśkiewicza. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-064829] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych / red. nauk. Olaf Truszczyński [et al.] ; Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Publisher: Warszawa : PTNKF SKFwW, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia religii : klasyczna i współczesna / David M. Wulff ; red. nauk. Paweł Socha ; przetł. Przemysław Jabłoński, Małgorzata Sacha-Piekło, Paweł Socha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Energetyczna koncepcja psychiki i psychiczności : monografia / Myron Josypowycz Warij ; przekł. Łesia Biłeńka-Swystowicz. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011. Other title: Energetična koncepcìâ psihìki ì psihìčnogo.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Cognitive psychology : a student's handbook / Michael W. Eysenck, Mark Keane. Edition: 5th. ed.Publisher: Hove ; New York : Psychology Press, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii / Roger R. Hock ; przekł. Ewa Wojtych. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. Other title: Czterdzieści prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Wprowadzenie do psychologii / Robert J. Sternberg ; przetł. Anna Matczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Other title: Introduction to psychology.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia i informatyka : synergia i kontradykcje / red. nauk.: Tomasz Rowiński, Ryszard Tadeusiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Psychology and computer science : synergy and contradictions.Availability: Copies available for loan: [M-091560] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym / Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Rowiński, red. nauk. Publisher: Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. Other title: Computer science and psychology in information society.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Wprowadzenie do psychologii / Jan F. Terelak. Edition: ( Wyd. 2 popr. i rozsz.)Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia różnic indywidualnych / Jan Strelau. Edition: Wyd. 2 rozsz., 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI / Joanna Aksman, Ewa Wysocka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096000] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (2).
Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas I-III / Ewa Wysocka, Joanna Góźdź. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (2).
Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły gimnazjalnej / Bartłomiej Gołek, Ewa Wysocka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (2).
Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) : podręcznik testu - wersja dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Ewa Wysocka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (2).
Trzy złudne przekonania / Jerome Kagan ; przekł. Beata Majczyna. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082028] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Decyzje : perspektywa psychologiczna i ekonomiczna / Tadeusz Tyszka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia rehabilitacji / Stanisław Kowalik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082155] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia poznawcza / Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura. Edition: Wyd. 1, 4 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Academica" Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Zrozum rysunki dziecka czyli Jak interpretować rysunki małych dzieci : kolory, kształty, postacie / Sylvie Chermet-Carroy ; przeł. Joanna Kluza. Edition: Wyd. 2.Publisher: Łódź : "Ravi" : JK, 2008. Other title: Jak interpretować rysunki małych dzieci.Availability: Copies available for loan: [M-083145] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Młodzież a wartości charakterologiczne / Anna Lendzion ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Kamila Wojdyło. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Psychologiczne ograniczenia / Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Zbrodnia kaprala Lortiego : traktat o ojcu / Pierre Legendre ; przeł. Anastazja Dwulit ; wstępem opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz. Publisher: Warszawa : Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2011. Other title: Traktat o ojcu | Crime du caporal Lortie.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Motywacyjno-osobowościowe wyznaczniki zachowań transgresyjnych i ochronnych / Sławomir Ślaski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Personality and motivational determinants of transgressive and defence behaviors.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychoonkologia w praktyce klinicznej / Krystyna de Walden-Gałuszko. Edition: Wyd. 1, (dodruk).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-085803] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).

Powered by Koha