Your search returned 78 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Media lokalne i społeczeństwo : wybrane zagadnienia na przykładzie prasy lokalnej w Wielkopolsce / Ryszard Kowalczyk. Publisher: Poznań : Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Warsztatowo-aksjologiczne mechanizmy tworzenia telewizji / Jacek Dąbała ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090355] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
The language of magazines / Linda McLoughlin. Publisher: London ; New York : Routledge, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce : pojęcie, założenia ideowe, uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje / Ryszard Kowalczyk. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe "Scriptorium", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Ludzie polskich mediów : celebryci a redaktorzy / red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Tabloidyzacja języka i kultury / pod redakcją Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Prasowe gatunki dziennikarskie / Kazimierz Wolny-Zmorzyński [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-095745] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego / pod red. nauk. Mariana Gieruli i Marka Jachimowskiego ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas Oficyna Wydawnicza, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Reporterzy bez fikcji : rozmowy z polskimi reporterami / Agnieszka Wójcińska ; z fot. Jana Brykczyńskiego. Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (1).
Media i dziennikarstwo internetowe / Leszek Olszański. Publisher: Warszawa : Wydaw. Poltext, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-097014] (2).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (1).
Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej : raport z badań prasy w 2014 roku / Adam Bulandra, Jakub Kościółek (red.), Mateusz Zimnoch. Publisher: Kraków : Stowarzyszenie Interkulturalnipl : Fundacja Dialog-Pheniben, 2015. Other title: Raport z badania prasy w 2014 roku.Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Wywiad telewizyjny : cechy twórcze a norma gatunkowa / Joanna Szylko-Kwas ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydzwnicza ASPRA-JR, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Homo rhetoricus w telewizyjnym dziennikarstwie politycznym (programy z lat 2005-2007) / Krzysztof Grzegorzewski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Prasa w dobie nowych mediów / pod redakcją Renaty Rozbickiej i Andrzeja Staniszewskiego. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Media i dziennikarstwo : aksjologia, warsztat, tożsamość / Jacek Dąbała ; Studium Dziennikarskie. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-099322] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Bardowie sportu : wydawnictwo z okazji 50-lecia Klubu Dziennikarzy Sportowych / Bogdan Tuszyński ; [aut. zdjęć Zbigniew Biedrzycki et al.] Publisher: Warszawa : Fundacja Dobrej Książki, [2009]. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Źródła informacji dziennikarskiej w regionie / pod red. Magdaleny Steciąg. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Fotografia i propaganda : polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym / Marcin Krzanicki. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Media and journalism in the digital era / edited by Katarzyna Konarska and Adam Szynol. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. Other title: Media & journalism in the digital era.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Klinika dziennikarstwa - credo / pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Katarzyny Konarskiej ; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Polska prasa muzyczna w dobie transformacji ustrojowej : "Tylko Rock" 1991-2002 / Artur Trudzik. Publisher: Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-107094] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Broadcast news : writing, reporting, and producing / Frank Barnas. Edition: 7th edition.Publisher: New York ; London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Ludzie "starych" mediów vs. ludzie "nowych" mediów : spory między dziennikarzami i blogerami na polskim rynku medialnym / Marta Więckiewicz-Archacka. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych / Małgorzata Laskowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarskie perspektywy specjalizacji / red. nauk. Rafał Polak. Publisher: Kraków [etc.] : Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce : między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania / Lucyna Szot. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Źródła informacji dziennikarskiej w regionie. T. 3 / pod redakcją Kai Rostkowskiej-Biszczanik ; Stowarzyszenie Mediów Studenckich. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Reporter i jego warsztat / Andrzej Magdoń. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Universitas, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003704] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Wywiad dziennikarski / Sally Adams, Wynford Hicks ; przekł. Katarzyna Franek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046056] (2).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Reportaż - jak go napisać? : poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-046058] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).

Powered by Koha