Your search returned 64 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nowe metody pracy z ludźmi : organizacja procesów personalnych / Alicja Sajkiewicz, Łukasz Sajkiewicz. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego ; [aut. Joanna Górska et al.] ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji. Publisher: Warszawa : SGH. Oficyna Wydawnicza, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / pod red. Barbary Kożuch. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Nowoczesne kierowanie ludźmi : wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych / Michael Armstrong ; przekł. Grażyna Skoczylas. Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Steve Whiddett, Sarah Hollyforde ; przeł. Grzegorz Sałuda. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079118] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Człowiek w organizacji / Waldemar Bańka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Zbigniew Ciekanowski. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... w kierunku poprawy efektywności pracy / Mariola Grzebyk, Agata Pierścieniak, Paulina Filip. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Kapitał ludzki wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Anna Wziątek-Staśko. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy - narzędzia - aplikacje / redakcja naukowa Marta Juchnowicz ; aut. rozdz. Marta Juchnowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099405] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / pod red. Alicji Miś. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych / Czesław Zając. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie talentami : teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi / red. naukowa Tomasz Ingram. Publisher: Warszawa : [Polskie Towarzystwo Ekonomiczne], 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Human capital management / Marzena Fryczyńska. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Competency management : theory, research & business practice / Teresa Kupczyk, Marzena Stor. Publisher: Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategia i działanie / Michael Armstrong ; przeł. Magdalena Loska ; [il. Piotr Łopalewski]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie pracownikami : instrumenty polityki personalnej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego ; Joanna Górska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty : praca zbiorowa / pod red. Adama Szałkowskiego ; Urszula Bukowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Strategia personalna firmy / pod red. Marty Juchnowicz. Publisher: Warszawa : "Difin", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : aktor, kreator, inspirator / Marek Adamiec, Barbara Kożusznik. Publisher: Kraków : AKADE, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie : (wybrane problemy) / Waldemar Bańka. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Planowanie zatrudnienia / Zofia Sekuła. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080660] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Rentowność inwestycji w kapitał ludzki / Jac Fitz-enz ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Other title: Roi of human capital : measuring the economic value of employee performance.Availability: Copies available for loan: [M-007493] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników / Andrew Mayo ; [przeł. Lidia Klin]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Creating a training and development strategy.Availability: Copies available for loan: [M-013087] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / pod red. Marty Juchnowicz ; [aut.] Dariusz Danilewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz ; pod red. Marty Juchnowicz. Publisher: Warszawa : Poltext, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007618] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie / Paweł Bochniarz, Krzysztof Gugała. Publisher: Warszawa : "Poltext", 2005. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha