Your search returned 136 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie zasobami ludzkimi / red. nauk. Halina Czubasiewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Menedżerowie i organizacje jutra : praktyka kierowania w spoleczeństwie wiedzy / Józef Penc. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Projektowanie i realizacja szkoleń / Aldona Andrzejczak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Drogowskazy HRM czyli Niezbędnik dla wszystkich, którzy kierują pracownikami / [red. Katarzyna Konieczna]. Publisher: Warszawa : Infor Ekspert, 2009. Other title: Niezbędnik dla wszystkich, którzy kierują pracownikami.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Research methods in human resource management / Valerie Anderson. Publisher: London : Chartered Institute of Personnel and Development, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Coaching : evoking excellence in others / James Flaherty. Edition: 3rd ed.Publisher: Amsterdam [etc.] : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zdzisława Janowska. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie pracownikami - klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych / Marek Bugdol. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategia i działanie / Michael Armstrong ; przeł. Magdalena Loska ; [il. Piotr Łopalewski]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie pracownikami : instrumenty polityki personalnej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego ; Joanna Górska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty : praca zbiorowa / pod red. Adama Szałkowskiego ; Urszula Bukowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Strategia personalna firmy / pod red. Marty Juchnowicz. Publisher: Warszawa : "Difin", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Nowe metody pracy z ludźmi : organizacja procesów personalnych / Alicja Sajkiewicz, Łukasz Sajkiewicz. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych / Małgorzata Kossowska. Publisher: Kraków : "Akade", cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : aktor, kreator, inspirator / Marek Adamiec, Barbara Kożusznik. Publisher: Kraków : AKADE, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Coaching i mentoring / Eric Parsloe ; tł. Ilona Morżoł. Publisher: Warszawa : "Petit", 1998. Other title: Manager as coach and mentor.Availability: Copies available for loan: [M-041487] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie : (wybrane problemy) / Waldemar Bańka. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Ocena efektywności szkoleń / Peter Bramley ; [przekł. Iwona Sochacka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046680] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Olive Lundy, Alan Cowling ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Edition: Dodr. 2001.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : ABC, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Rentowność inwestycji w kapitał ludzki / Jac Fitz-enz ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Other title: Roi of human capital : measuring the economic value of employee performance.Availability: Copies available for loan: [M-007493] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników / Andrew Mayo ; [przeł. Lidia Klin]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Creating a training and development strategy.Availability: Copies available for loan: [M-013087] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego ; [aut. Joanna Górska et al.] ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji. Publisher: Warszawa : SGH. Oficyna Wydawnicza, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / pod red. Barbary Kożuch. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Efektywny dobór pracowników do firmy / Agnieszka Dejnaka. Publisher: Gliwice : Helion, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / pod red. Marty Juchnowicz ; [aut.] Dariusz Danilewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz ; pod red. Marty Juchnowicz. Publisher: Warszawa : Poltext, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007618] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie / Paweł Bochniarz, Krzysztof Gugała. Publisher: Warszawa : "Poltext", 2005. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Mirosławy Rybak ; [aut.] Joanna Górska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007621] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie / Ryszard Jurkowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007589] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).

Powered by Koha