Your search returned 215 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej : wybrane problemy / pod red. Barbary Kożusznik ; przy współudz. Anny Wziątek-Staśko. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych / Michael Armstrong ; przekł. Grażyna Skoczylas. Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce / Zdzisław Czajka. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089653] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Książka dla skutecznych szefów : znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi / Andrzej Niemczyk, Wiesław Grzesik, Anna Niemczyk ; rysunki: Michał Wręga. Publisher: Gliwice : Helion - Onepress, cop. 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Kompetencje społeczne : metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych / Paweł Smółka. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą : nowy sposób wynagradzania i motywowania / Ewa Beck-Krala. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093897] (9).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / pod red. Wiktora Adamusa ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-054671] (7).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (2).
  Checked out (1).
Kapitał ludzki organizacji : pomiar i sprawozdawczość / Grzegorz Łukasiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089177] (7).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zespół : [jak z nim pracować? jak go budować? jak go szkolić?] / Manfred Gellert, Klaus Nowak ; przekł. Magdalena Węglowska]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej / Peter Reilly, Tony Williams ; przeł. Kaja Wacowska. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Magia rozwoju talentów : jak zdobyć, zatrudnić i zatrzymać właściwych ludzi w firmie / Nina Sosińska. Publisher: Kraków : IFC Press, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Udane szkolenie : przewodnik szkoleń i warsztatów / Nancy P. Alexander ; [przekł. Zuzanna Warchałowska]. Publisher: Kielce : "Jedność", cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych / Tom Boydell, Malcolm Leary ; przeł. Leszek Wójcik. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Podręcznik trenera : praktyka prowadzenia szkoleń / Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski. Publisher: [Taszów] : Moderator Tomasz Witkowski, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków / pod red. Aleksego Pocztowskiego ; [aut. Marta Bieryło et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059154] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Steve Whiddett, Sarah Hollyforde ; przeł. Grzegorz Sałuda. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zorganizuj się : popraw swoją koncentrację, organizację i efektywność w działaniu / Chris Crouch. ; przeł. Karolina Chodzińska. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. Other title: Getting organized.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach / Robert Wood, Tim Payne ; przeł. Magdalena Lany. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-104575] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079118] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Coaching : podstawy umiejętności / Jenny Rogers ; przekł.: Katarzyna Konarowska, Dorota Porażka. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Other title: Coaching skills.Availability: Copies available for loan: [M-095566] (6).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; [przeł. Władysław Bibrowski]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Other title: Strategic human resource management | Zarządzanie zasobami ludzkimi.Availability: Copies available for loan: [M-090531] (5).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Coaching zespołowy / David Clutterbuck ; przeł. Jacek Środa. Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2009. Other title: Coaching the team at work.Availability: Copies available for loan: [M-067306] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Trzy oblicza przywództwa : menedżer, artysta, kapłan / Mary Jo Hatch, Monika Kostera, Andrzej K. Koźmiński ; tł. Tomasz Wrzesiewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Menedżerowie i organizacje jutra : praktyka kierowania w spoleczeństwie wiedzy / Józef Penc. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Projektowanie i realizacja szkoleń / Aldona Andrzejczak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Kreowanie zachowań w organizacji : konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój organizacji / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Maria Wanda Kopertyńska. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Krok po kroku / Marilyn Atkinson i Rae T. Chois. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo NEW DAWN, 2010. Other title: Coaching krok po kroku.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce / pod red. Stanisławy Borkowskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).

Powered by Koha