Your search returned 215 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach : metody, narzędzia, mierniki / Dagmara Lewicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-099484] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy - narzędzia - aplikacje / redakcja naukowa Marta Juchnowicz ; aut. rozdz. Marta Juchnowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099405] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Ewa Masłyk-Musiał. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym : kulturowe uwarunkowania / Sylwia Białas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Jacek Woźniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie / Jacek Kopeć. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / pod red. Alicji Miś. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych / Czesław Zając. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie talentami : teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi / red. naukowa Tomasz Ingram. Publisher: Warszawa : [Polskie Towarzystwo Ekonomiczne], 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Podręcznik coachingu : sprawdzone techniki treningu personalnego / Julie Starr ; [tłumaczenie Agata Trzcińska]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Personnel innovation in organizations issues for managers / Elżbieta Jędrych ; Grupa Uczelni Vistula. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego / redakcja naukowa Adrian K. Siadkowski. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / redakcja naukowa Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Human capital management / Marzena Fryczyńska. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Human resource management : study guide to topics, vocabulary and definitions / Anna Krejner-Nowecka. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Introduction to organizational behavior / Grażyna Aniszewska, Celina Sołek-Borowska. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Ocena pracowników : nowa generacja narzędzi do oceny pracowników w nowym ujęciu klasycznego modelu kompetencji / Kinga Padzik. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2013. Other title: SOOP : ocena pracowników : nowa generacja narzędzi do oceny pracowników w nowym ujęciu klasycznego modelu kompetencji.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Competency management : theory, research & business practice / Teresa Kupczyk, Marzena Stor. Publisher: Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie kompetencjami : teoria, badania i praktyka biznesowa / Teresa Kupczyk, Marzena Stor. Publisher: Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy / Małgorzata Sidor-Rządkowska. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Meritum HR / redaktor merytoryczny Jarosław Marciniak ; autorzy: Albert Binda [i 5 pozostałych]. Edition: 3. wydanie.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Milenialsi zarządzają / Chip Espinoza, Joel Schwarzbart ; przełożyła Małgorzata Guzowska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. Other title: Millennials who manage.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110016] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zdzisława Janowska. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Coaching i mentoring / Eric Parsloe ; tł. Ilona Morżoł. Publisher: Warszawa : "Petit", 1998. Other title: Manager as coach and mentor.Availability: Copies available for loan: [M-041487] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Strategie wynagrodzeń / Stanisława Borkowska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079368] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie kadrami : podstawy teoretyczne i ćwiczenia / pod red. Tadeusza Listwana. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004094] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Marta Juchnowicz, Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz ; pod red. Marty Juchnowicz. Publisher: Warszawa : Poltext, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007618] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla / pod red. Elżbiety Jędrych ; [aut. Józef Penc et al.]. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : kompetencje, nowe trendy, efektywność / Ryszard Walkowiak. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006946] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).

Powered by Koha