Your search returned 45 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Systemy wspomagania dowodzenia operacjami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych. T. 1 / pod red. Andrzeja Wiśniewskiego. Publisher: Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Systemy wspomagania dowodzenia operacjami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych. T. 2, Systemy i modele / pod red. Andrzeja Wiśniewskiego. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw Wyższej Szkoły Policji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Piotra Sienkiewicza, Macieja Marszałka, Piotra Górnego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Inżynieria zarządzania kryzysowego : podejście systemowe / Krzysztof Ficoń. Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe : teoria, praktyka, konteksty, badania / red. nauk. Jadwiga Stawnicka, Bernard Wiśniewski, Robert Socha. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych / Przemysław Guła, Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą / Stanisław Kwiatkowski. Publisher: Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
System reagowania kryzysowego / red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitler. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Romuald Grocki. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-085731] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo AON, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Witold Lidwa, Wiesław Krzeszowski, Wojciech Więcek ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091215] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych / Bogdan Grenda, Jacek Nowak ; Akademia Obrony Narodowe. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka, Jarosława Solarza ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Narodowej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Psychologiczne i prawne aspekty komunikacji w sytuacjach kryzysowych / Dariusz Biel ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Gwarancje zarządzania kryzysowego : wybrane zagadnienia / Mariusz Nepelski. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. 2, Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa / pod red. Tomasza Miłkowskiego. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Other title: Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Elementy zarządzania kryzysowego w administracji terytorialnej / Krzysztof Graczyk, Grzegorz Nakielski, Tadeusz Tabaczniuk ; Uniwersytet Zielonogórski. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Mariusz Nepelski. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zintegrowany System Ratowniczy Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Tobolski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych / Bernard Wiśniewski, Jerzy Kozioł, Janusz Falecki. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe w świetle transgranicznych zagrożeń Polski / Barbara Mróz. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe / Krzysztof R. Zieliński. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Grzegorz Pietrek. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Uwarunkowania procesu decyzyjnego w niemilitarnych zdarzeniach nadzwyczajnych / Zbigniew Ścibiorek. Publisher: [Warszawa] : PWN, copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Wybrane elementy zarządzania kryzysowego w administracji państwowej i samorządowej na podstawie wytypowanych województw / Krzysztof Graczyk, Grzegorz Nakielski, Tadeusz Tabaczniuk ; Uniwersytet Zielonogórski. Edition: Wydanie II uzupełnione.Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe / Jan Pilżys ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Instytut Politologii i Europeistyki. Publisher: Szczecin : PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102814] (5).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie ryzykiem/skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych / Wydział Zarządzania Kryzysowego - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydział Zarządzania Kryzysowego - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, [post 2007]. Other title: Usprawnienie istniejących centrów zarządzania kryzysowego.Availability: Copies available for loan: [M-050965] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego / Wojciech Nowak i Eugeniusz Nowak ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Publisher: Warszawa ; Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061779] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:

Powered by Koha