Your search returned 57 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Inżynieria zarządzania kryzysowego : podejście systemowe / Krzysztof Ficoń. Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Romuald Grocki. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-085731] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo AON, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Reagowanie kryzysowe w środowisku miejskim : aspekt militarny / Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Modele komunikacji w negocjacjach kryzysowych / Jadwiga Stawnicka. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe / Krzysztof R. Zieliński. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Grzegorz Pietrek. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Systemy wspomagania dowodzenia operacjami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych. T. 1 / pod red. Andrzeja Wiśniewskiego. Publisher: Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Systemy wspomagania dowodzenia operacjami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych. T. 2, Systemy i modele / pod red. Andrzeja Wiśniewskiego. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw Wyższej Szkoły Policji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka : metody i zastosowania / Maciej Nowak. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie ryzykiem/skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych / Wydział Zarządzania Kryzysowego - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydział Zarządzania Kryzysowego - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, [post 2007]. Other title: Usprawnienie istniejących centrów zarządzania kryzysowego.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Eugeniusz Nowak. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102568] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (3).
Lists:
Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce : gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów / publikacja prowadzona pod red. oraz nadzorem merytorycznym Janusza Bagińskiego ; [aut.: Wojciech Gaszyński et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo FORUM ; 2008-. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
System zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej / Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082257] (13).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (2).
Ryzyko i zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Edition: Wyd. 3 rozszerz.Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-060189] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga ; aut.: Krzysztof Jajuga [et al.]. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063102] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości / Tomasz Korol. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania bezpieczeństwem / red. nauk. Mirosław Włodarczyk, Andrzej Marjański. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Piotra Sienkiewicza, Macieja Marszałka, Piotra Górnego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa. T. 1, Streszczenie dla kierownictwa / COSO The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ; [red. Urszula Gąsior ; tł. Magdalena Dziadosz, Zespół PIKW]. Publisher: Warszawa : WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o.o., 2007. Other title: Enterprise Risk Management - Integrated Framework.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Franciszek R. Krynojewski. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie kryzysowe : teoria, praktyka, konteksty, badania / red. nauk. Jadwiga Stawnicka, Bernard Wiśniewski, Robert Socha. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych / Przemysław Guła, Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą / Stanisław Kwiatkowski. Publisher: Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał / Krzysztof Ficoń. Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102562] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
System reagowania kryzysowego / red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitler. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej : struktura - charakter - obszary / red. nauk. Jarosław Gryz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096896] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Żebrowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090036] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).

Powered by Koha