Your search returned 167 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategie zarządzania. [Cz. 1], Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie / Józef Penc. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 1999. Other title: Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie.Availability: Copies available for loan: [M-007101] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Strategie zarządzania. [Cz. 2], Strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane zarządzanie strategiczne / Józef Penc. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 1999. Other title: Strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane zarządzanie strategiczne.Availability: Copies available for loan: [M-046657] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Kierowanie, organizowanie, zarządzanie : zarys prakseologii / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004189] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1, [Strategie organizacji i zarządzania produkcją] / Ireneusz Durlik. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Placet, 2000. Other title: Engineering management : strategies and designing production systems | Verwaltungsingenieurie : Strategie und Projektierung der Produktionssysteme.Availability: Copies available for loan: [M-070828] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Motywacja / John Adair ; [przekł. Dariusz Bakalarz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046655] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Podejmowanie decyzji : [podstawowa umiejętność w procesie zarządzania] / John Adair ; [przekł. Agnieszka Brzezowska]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Studio Emka, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007464] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Przywództwo / John Adair ; [przekł. Piotr Budkiewicz]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Studio Emka, 2000. Other title: Effective leadership masterclass.Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Zarządzanie projektami : wybrane metody i techniki / Paweł Pietras, Maciej Szmit. Publisher: Łódź : "Horyzont", 2003. Other title: Zarządzanie projektem.Availability: Copies available for loan: [M-007608] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Badania operacyjne w praktyce menedżera : wybrane problemy i przykłady zastosowań / Jerzy Wojeński, Rudolf Urich. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-028776] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie systemami i sieciami transportowymi w telekomunikacji / Jędrzej Brożyna. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007573] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne / Jerzy Kisielnicki. Edition: Wyd. 2, (dodr.).Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055511] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie organizacjami / Bogdan Nogalski [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-055507] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Sprawne zarządzanie organizacją : zarys teorii i praktyki / Witold Kieżun. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-076729] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Organizacja i zarządzanie / Augustyn Wajda. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-073279] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie kreatywnością i innowacją / [Richard Luecke] ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
  Checked out (1).
Management and organisational behaviour / Laurie J. Mullins. Edition: 7th ed.Publisher: Harlow : Financial Times : Prentice Hall, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-051119] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie w warunkach niepewności : podręcznik dla zaawansowanych / Andrzej K. Koźmiński. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-039359] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie projektem europejskim : praca zbiorowa / pod red. Michała Trockiego i Bartosza Gruczy ; aut. Emil Bukłaha [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
  Checked out (1).
Podręcznik zarządzania jakością / red. nauk. Dennis Lock ; przekł. Lesław Wasilewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Other title: Gower handbook of quality management.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-007643] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zasady zachowania w organizacji / Stephen P. Robbins ; przekł. Joanna Gilewicz. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka - Wydaw., cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049568] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami = (A guide to the Project Management Body of Knowledge) : PMBOK® Guide - Third edition / tł. Maganement Training & Development Center ; [przekł. Paweł Dąbrowski]. Publisher: Warszawa : Management Training & Development Center, 2006. Other title: Guide to the Project Management Body of Knowledge | PMBOK Guide.Availability: Copies available for loan: [M-093836] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach : podręcznik : praca zbiorowa / pod red. Romana Sobieckiego ; [aut. Janina Mierzejewska-Majcherek et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-048698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Strategiczny system zarządzania : holistyczne myślenie o przyszłości, formułowanie misji i strategii / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-082449] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Obrazy organizacji / Gareth Morgan ; przekł. Zofia Wiankowska-Ładyka. Edition: Wyd. 1, dodr. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Images of organization.Availability: Copies available for loan: [M-099474] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Kapitał intelektualny : spojrzenie z perspektywy interesariuszy / Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Monika Kicińska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082138] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Logistyka / redakcja naukowa: Danuta Kisperska-Moroń, Stanisław Krzyżaniak ; Marek Ciesielski [i 22 pozostałych]. Edition: Wyd. I.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056554] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Problemy współczesnego zarządzania / [red. nauk. Stanisław Galata]. Publisher: Jarosław ; Kraków : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090755] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Planowanie logistyczne : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Bogusław Śliwczyński. Edition: Wydanie 2 zmienione.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089375] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Przywództwo Alfa : narzędzia dla liderów biznesu, którzy oczekują więcej od życia / Anne Deering, Robert Dilts, Julian Russell ; przeł. Mirosław Ciaś. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business : współpr. International Publishing Service Wydawnictwo, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090583] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Operations and process management : principles and practice for strategic impact / Nigel Slack [et al.]. Edition: 2nd ed.Publisher: Harlow [etc.] : Finacial Times/Prentice Hall, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058941] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).

Powered by Koha