Your search returned 375 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie kreatywnością i innowacją / [Richard Luecke] ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
  Checked out (1).
Management and organisational behaviour / Laurie J. Mullins. Edition: 7th ed.Publisher: Harlow : Financial Times : Prentice Hall, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-051119] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie i marketing : spektakularne sukcesy i porażki / Robert F. Hartley ; [tł. Tomasz Rzychoń, Marzena Witek, Jarosław Dobrzański]. Publisher: Gliwice : Helion - Onepress, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie w warunkach niepewności : podręcznik dla zaawansowanych / Andrzej K. Koźmiński. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-039359] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie projektem europejskim : praca zbiorowa / pod red. Michała Trockiego i Bartosza Gruczy ; aut. Emil Bukłaha [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-061123] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Badania operacyjne : praca zbiorowa / pod red. Edmunda Ignasiaka ; aut. Wojciech Borucki [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Podręcznik zarządzania jakością / red. nauk. Dennis Lock ; przekł. Lesław Wasilewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Other title: Gower handbook of quality management.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-007643] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Nowe metody i koncepcje zarządzania / Zbigniew Martyniak. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-050711] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją : ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka / Stanisław Galata. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090766] (16).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Informatyka dla logistyki / Jerzy Majewski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji / Ken Blanchard [oraz] współzałożyciele i konsultanci The Ken Blanchard Companies ; z wprow. Kena Blancharda ; przekł. Adam Bekier. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Other title: Leading at a higher level.Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Logistyka w biznesie : praca zbiorowa / pod red. Marka Ciesielskiego ; aut. Piotr Bachorz [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Zasady zachowania w organizacji / Stephen P. Robbins ; przekł. Joanna Gilewicz. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka - Wydaw., cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049568] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie działaniami logistycznymi / Franciszek Kapusta ; [Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Filia we Wrocławiu]. Publisher: Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Forum Naukowe : Passat - Paweł Pietrzyk, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Logistyka / Franciszek Kapusta. Publisher: Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Terra, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Podstawy logistyki / Andrzej Kuriata. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdynia : Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Logistyka dystrybucji : specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Rutkowskiego. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-054457] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Tendencje rozwojowe logistyki / Sławomir Owczarski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Rynek usług logistycznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marka Ciesielskiego ; [aut. Teresa Bukalska et al.]. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Słownik terminologii logistycznej / redaktor naukowy Marek Fertsch. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w obliczu procesów internacjonalizacji i globalizacji / red. nauk. Maciej Szymczak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami = (A guide to the Project Management Body of Knowledge) : PMBOK® Guide - Third edition / tł. Maganement Training & Development Center ; [przekł. Paweł Dąbrowski]. Publisher: Warszawa : Management Training & Development Center, 2006. Other title: Guide to the Project Management Body of Knowledge | PMBOK Guide.Availability: Copies available for loan: [M-093836] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Między twórczością a biznesem : wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce / Tadeusz Kowalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata]. Publisher: Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-044844] (9).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
  Checked out (1).
Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach : podręcznik : praca zbiorowa / pod red. Romana Sobieckiego ; [aut. Janina Mierzejewska-Majcherek et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-048698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Współczesne koncepcje i metody zarządzania / Kazimierz Zimniewicz. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107185] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
  Checked out (2).
Strategiczny system zarządzania : holistyczne myślenie o przyszłości, formułowanie misji i strategii / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-082449] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody / pod red. Rafała Krupskiego ; aut. oprac. Ewa Głuszek [et al.]. Edition: Wyd. 6 zm. i rozsz.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw / red. nauk. Marek Ciesielski ; aut. Anna Anders [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Obrazy organizacji / Gareth Morgan ; przekł. Zofia Wiankowska-Ładyka. Edition: Wyd. 1, dodr. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Images of organization.Availability: Copies available for loan: [M-099474] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).

Powered by Koha