Your search returned 377 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / pod redakcją Marka Bugdola i Piotra Jedynaka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Creative problem solving for managers : developing skills for decision making and innovation / Tony Proctor. Edition: Fifth edition.Publisher: London ; New York : Routledge, copyright 2019. Availability: Copies available for loan: [M-111277] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Management / Stephen P. Robbins, Mary Coulter ; with contributions by Joseph J. Martocchio, Lori K. Long. Edition: 14th edition, global edition.Publisher: Harlow [i pozostali] : Pearson Education Limited, copyright 2018. Availability: Copies available for loan: [M-111491] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości / redakcja naukowa: Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Introduction to management science / Bernard W. Taylor III. Edition: 12th ed., global ed.Publisher: Boston [etc.] : Pearson, cop. 2016. Availability: Copies available for loan: [M-111680] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Praktyczny przewodnik 5s : czyli jak wdrażać, żeby wdrożyć / Marcin Kamieński, Ludwik Sieczkowski ; ilustracje Danka Gierczak. Publisher: Warszawa : MT Biznes, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113070] (5).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie : teoria i praktyka / red. nauk. Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski ; aut. Aleksander Chrostowski [et al.] ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006310] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Kierowanie, organizowanie, zarządzanie : zarys prakseologii / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004189] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Badania operacyjne w praktyce menedżera : wybrane problemy i przykłady zastosowań / Jerzy Wojeński, Rudolf Urich. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-028776] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie organizacjami / Bogdan Nogalski [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-055507] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Sztuka zarządzania organizacjami : zasoby, sposoby, perspektywy / Stanisław Galata. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-090768] (8).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie operacyjne : towary i usługi / Donald Waters ; przekł. Adam Becht. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004326] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw : kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami / Cecil Bozarth, Robert B. Handfield ; tłumaczenie: Michał Lipa. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright © 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Podstawy zarządzania / Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo ; przekł. Andrzej Ehrlich. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-045111] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
  Checked out (1).
Instrumenty zarządzania logistycznego : praca zbiorowa / pod redakcją Marka Ciesielskiego ; autorzy Jan Długosz, Arkadiusz Kawa, Waldemar Wieczerzycki, Anna Łupicka, Szymon Zimniewicz, Kazimierz Grucki. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Usługi logistyczne / Włodzimierz Rydzkowski (red.). ; aut.: Włodzimierz Rydzkowski [et al.]. Edition: Wyd. 2 zm. i poszerz.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-004198] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej / Maciej Urbaniak. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-002769] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051373] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / pod red. Dariusza Fatuły ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-051512] (8).
  Copies available for reference: [CZ 005] (2).
Zarządzanie : produkcja i usługi / Alan P. Muhlemann, John S. Oakland, Keith G. Lockyer ; red. nauk. przekł. Jarosław Sołtys ; [tł. Krzysztof Wojtczak, Jarosław Sołtys, Hubert Rutkiewicz]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zakupy zaopatrzeniowe / Kenneth Lysons ; tł. Edyta Klosa. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Other title: Purchasing and supply chain management.Availability: Copies available for loan: [M-053981] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Logistyka / redakcja naukowa: Danuta Kisperska-Moroń, Stanisław Krzyżaniak ; Marek Ciesielski [i 22 pozostałych]. Edition: Wyd. I.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056554] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Planowanie logistyczne : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Bogusław Śliwczyński. Edition: Wydanie 2 zmienione.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089375] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Logistyka w gospodarce światowej / Elżbieta Gołembska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061172] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Przywództwo Alfa : narzędzia dla liderów biznesu, którzy oczekują więcej od życia / Anne Deering, Robert Dilts, Julian Russell ; przeł. Mirosław Ciaś. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business : współpr. International Publishing Service Wydawnictwo, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090583] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Nowoczesne technologie w logistyce / red. nauk. Jan Długosz ; aut. Jan Długosz [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096010] (6).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie logistyką / Alan Harrison, Remko van Hoek ; tłumaczenie Jarosław Sawicki. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-077090] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Organizacja kreatywna / Marek Brzeziński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kraków : Wydawnictwo Jak, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-059700] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie wartością klienta : pomiar i strategie / red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski ; aut.: Małgorzata Bombol [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych / Wiesław M. Grudzewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-063801] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).

Powered by Koha