Your search returned 381 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Processes, organisation, communication in project management / Joanna Żukowska, Mikołaj Pindelski. Edition: First edition.Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Introduction to risk and value management in projects / Marcin Wojtysiak-Kotlarski. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Service quality management / Dorota Ciesielska-Maciągowska. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie w sektorze publicznym : wybrane problemy / pod redakcją naukową: Dominika Hryszkiewicza, Janusza Bryka. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie w XXI wieku : koncepcje organizacji przyszłości / redakcja naukowa: Aleksandra Szejniuk, Małgorzata Kaniewska. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gaspari, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Techniki decyzyjne i organizatorskie / Jerzy Supernat. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : "Kolonia Limited", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności : strategie, finanse, kompetencje : praca zbiorowa / pod redakcją Marka Jabłońskiego ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie projektami sektora publicznego / Stanisław Gasik. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych / Beata Barczak ; [redaktor naukowy Adam Stabryła]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce / Marek Ćwiklicki, Hubert Obora. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-105788] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego / Tadeusz Zawadzak. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-105837] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Ewolucja zarządzania : dyktat struktury, strategii i kultury / Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105893] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń kryzysów i ryzyka / redakcja naukowa Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski. Publisher: Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie kreatywnością w przedsiębiorstwie kultury / Andrzej Mirski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Wzorek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Managing aid : practices of DAC member countries / Organisation for Economic Co-operation and Development. Publisher: Paris : OECD, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow / Bartłomiej Gawin. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-106556] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Współczesne systemy zarządzania : jakość, bezpieczeństwo, ryzyko / Marek Bugdol, Piotr Jedynak. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyrigh © 2012. Availability: Copies available for loan: [M-106690] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
System ERP : dobre praktyki wdrożeń / Magdalena Chomuszko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-106687] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Dokumentacja systemu zarządzania jakością : teoria i praktyka. Cz. 1 / Radosław Wolniak, Bożena Skotnicka. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-106769] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne / Magdalena B. Król. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie projektami : ludzie, procedury, wyniki / Jerzy Kisielnicki. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie projektami / Marek Pawlak. Edition: Wyd. 1, 7 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012]. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi / Adam Stabryła. Edition: Wyd. 1, dodr. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2013?]. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
New trends in management and production engineering : regional, cross-border and global perspectives / Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz (eds.). Publisher: Aachen : Shaker Verlag, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Wymiary logistyki : ujęcie systemowe / redakcja naukowa: Ryszard Miler, Marek Gogołkiewicz, Bohdan Pac. Edition: Wydanie 1.Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Podstawy logistyki / Leszek Kupiec ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami : monografia / red. nauk. Łukasz Skiba, Aleksandra Czarnecka ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Publisher: Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Logistyka dystrybucji / Stanisław Smyk ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Uczenie się pracowników a kontekst mono- i wielokulturowy organizacji : perspektywa pozytywna w zarządzaniu / Małgorzata Rozkwitalska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / pod redakcją Marka Bugdola i Piotra Jedynaka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).

Powered by Koha