Your search returned 370 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o Karcie Polaka : komentarz / Jacek Jagielski, Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-094912] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Tadeusz Białek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej / Tomasz R. Aleksandrowicz. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Definicja uchodźcy : wybór orzecznictwa międzynarodowego / Alicja Gajewska [et al.] ; red. Jadwiga Mączyńska. Publisher: Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego / Paweł Filipek, Łukasz Połatyński, Natalia Żytkiewicz. Publisher: Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Other title: Zasada równego traktowania w życiu społecznym.Availability: Copies available for loan: [M-084216] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Przekonania moralne władzy publicznej a wolność jednostki : materiały z konferencji z dnia 23 stycznia 2006 r. / pod red. Mirosława Wyrzykowskiego, Adama Bodnara. Publisher: Warszawa : Zakład Praw Człowieka. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warszawski, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych / [oprac. Monika Krasińska ; Sylwia Mizerek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084887] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Raport o sytuacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / oprac. Grzegorz Janusz ; [przekł. wyboru przepisów z ang. i fr. dokonał Marek Antoni Nowicki]. Publisher: Warszawa : "Exit", 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych / [oprac. Andrzej Kaczmarek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079065] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC rejestracji zbiorów danych osobowych / [oprac. Michał Bałdyga] ; GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084889] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich / [oprac. Piotr Drobek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084888] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : tekst Karty : stanowisko Rady Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych / wprow. Władysław Bartoszewski ; [red. Aleksandra Zieleniec ; przekł. Mirosław Łuczka]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086223] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Cudzoziemcy : praktyczny komentarz do ustawy o cudzoziemcach, tekst ustawy w wersjach: angielskiej i rosyjskiej, inne akty prawne / Piotr Stachańczyk ; [przekł. ang. UNHCR ; przekł. ros. Irina Laszewa-Omachel]. Edition: Wg stanu prawnego na 13 maja 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. Centrum Informacji Prawno-Finansowej, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : angielsko-francusko-polski / Marek Antoni Nowicki. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dylematy praw człowieka / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Core statutes on public law and human rights : [ideal for exam use] / Greer Hogan and Rhona Smith. Publisher: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dane osobowe w przedsiębiorstwie / Andrzej Krasuski, Dorota Skolimowska. Edition: [Stan prawny na 1 kwietnia 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102856] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz : wzory pism i przepisy / Andrzej Drozd. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
60 years of the Universal Declaration of Human Rights : anniversary book. Vol. 2, Collection of International Documents on Human Rights / ed. Marek Zubik ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warsaw : The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, 2008. Other title: Sixty years of the Universal Declaration of Human Rights | Collection of International Documents on Human Rights.Availability: Copies available for loan: [M-076650] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
60 years of the Universal Declaration of Human Rights : anniversary book. Vol. 3, Human Rights : an anthology of texts / ed. Jerzy Zajadło ; [transl. by Tadeusz Wolański] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warsaw : The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, 2008. Other title: Sixty years of the Universal Declaration of Human Rights | Human Rights : an anthology of texts.Availability: Copies available for loan: [M-076656] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu / Ireneusz C. Kamiński. Edition: Wyd. 3 zm. i rozszerzone, stan prawny na 20 marca 2006 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104090] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094746] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności / Bartłomiej Latos. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania / Natalia Kłączyńska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Postulat neutralności moralnej prawa a konstytucyjna zasada równości / Michał Błachut. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce / Izabela Malinowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zasada poszanowania praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym / Izabela Justyńska. Publisher: Toruń : "Dom Organizatora", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór dokumentów / wybór i opracowanie Agnieszka Bieńczyk-Missala. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolność zrzeszania się w Polsce / pod red. Marka Chmaja ; aut. Stanisław Bułajewski [et al.]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha