Your search returned 370 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Publicznoprawna ochrona informacji / Tomasz Szewc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053968] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna Michałowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych : aspekty prawne i praktyka / Dorota Heidrich-Hamera. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046844] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
The practical guide to humanitarian law / Françoise Bouchet-Saulnier ; ed. and translated by Laura Brav, Clémentine Olivier. Edition: 2nd English language ed.Publisher: Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield Publishers, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej / [red. Bogusław Pezowicz]. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 1999-2004 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: [Warszawa] : Biuro Informacji Rady Europy ; Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075605] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Natura praw człowieka : strasburskie standardy ich ochrony / Andrzej Redelbach. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowa ochrona praw dziecka / [red. wydaw. Józef Marek Śnieciński]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Żak" : Polski Komitet UNICEF, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa / Izabela Malinowska ; [Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego]. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej / pod red. Agnieszki Bieńczyk-Missali i Romana Kuźniara ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-092054] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowe prawo praw człowieka : zarys / Adam Łopatka. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-057626] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi / Krzysztof Scheuring. Edition: Stan prawny na 1 maja 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090548] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Status człowieka niepełnosprawnego w prawie publicznym / Tomasz Sienkiewicz. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji / Wiesław Bral. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin , 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa ojców w orzecznictwie strasburskim / oprac. Tadeusz Jasudowicz. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Obywatelskie prawo do informacji / pod red. Teresy Gardockiej ; aut. Marcin Bąkiewicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108323] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta / Dorota Karkowska. Edition: Stan prawny na 30 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Other title: Prawa pacjenta.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta / Urszula Drozdowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090733] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090735] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights and civil liberties 2008 and 2009 / Steve Foster. Edition: 2nd ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Niezamierzone konsekwencje : polityka narkotykowa i prawa człowieka / red. Kasia Malinowska-Sempruch ; tł. z ang. Anna Szadkowska, tł. z ros. Aleksandra Skonieczna. Publisher: Warszawa ; New York : The International Debate Education Association, 2005. Other title: War on drugs, HIV/AIDS and human rights.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej / Izabela Wróbel. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejska Konwencja Praw Człowieka / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048530] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych : aktualne problemy i nowe wyzwania / red. Grzegorz Sibiga, Xawery Konarski. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Bezpieczeństwo danych osobowych / Mariusz Polok. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-080395] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych / Irena Kamińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075925] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona informacji niejawnych : komentarz / Tomasz Szewc. Edition: Stan prawny: 1 grudnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102859] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Prawo do prywatności / Joanna Braciak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080267] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza ; aut. : Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086423] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha