Your search returned 287 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku / Agnieszka Bieńczyk-Missala. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka / Michael Freeman ; przełożył Marcin Fronia. Publisher: Warszawa : "Sic!", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-100723] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050333] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka / Stanisław Jasionek. Edition: Dodr.Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w XXI w. : wyzwania dla ochrony prawnej : Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Radziejowice, 21-22 czerwca 2004 r. : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Mika. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-074835] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka : zagadnienia wybrane / Jan Sandorski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046828] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
American exceptionalism and human rights / ed. by Michael Ignatieff. Publisher: Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych / Grzegorz Sibiga. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce T.1, Zasady ogólne / Marek Chmaj [et al]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046630] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolności i prawa polityczne / Marek Chmaj [et al]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046646] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona informacji niejawnych / Bronisław Jakubus, Marek Ryszkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Projekt", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Jak uzyskać uprawnienia i chronić informacje niejawne : poradnik : regulacje prawne, procedury postępowania, wzory dokumentów / Jan Rybczyński, Konrad Sabała. Edition: Stan prawny na dzień 15 stycznia 2001 r.Publisher: Słupsk : Agopol, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim i wspólnotowym / Jarosław Sozański. Publisher: Warszawa : "Kodeks", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Publicznoprawna ochrona informacji / Tomasz Szewc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053968] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna Michałowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych : aspekty prawne i praktyka / Dorota Heidrich-Hamera. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046844] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
The practical guide to humanitarian law / Françoise Bouchet-Saulnier ; ed. and translated by Laura Brav, Clémentine Olivier. Edition: 2nd English language ed.Publisher: Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield Publishers, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Natura praw człowieka : strasburskie standardy ich ochrony / Andrzej Redelbach. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowe prawo praw człowieka : zarys / Adam Łopatka. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-057626] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji / Wiesław Bral. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin , 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Obywatelskie prawo do informacji / pod red. Teresy Gardockiej ; aut. Marcin Bąkiewicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108323] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090733] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090735] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Niezamierzone konsekwencje : polityka narkotykowa i prawa człowieka / red. Kasia Malinowska-Sempruch ; tł. z ang. Anna Szadkowska, tł. z ros. Aleksandra Skonieczna. Publisher: Warszawa ; New York : The International Debate Education Association, 2005. Other title: War on drugs, HIV/AIDS and human rights.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej / Izabela Wróbel. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejska Konwencja Praw Człowieka / wybór i oprac. Marek Antoni Nowicki. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048530] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych : aktualne problemy i nowe wyzwania / red. Grzegorz Sibiga, Xawery Konarski. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Bezpieczeństwo danych osobowych / Mariusz Polok. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-080395] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych / Irena Kamińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075925] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona informacji niejawnych : komentarz / Tomasz Szewc. Edition: Stan prawny: 1 grudnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102859] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha