Your search returned 370 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Naruszenie dóbr osobistych przez media : analiza praktyki sądowej / Jacek Sadomski ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa : IWS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Nowe instrumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka w świetle działalności Komisji Praw Człowieka ONZ / Jerzy Baurski. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086269] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Kultura i prawo : materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat "Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej", Warszawa, 2-4 września 2002 / red. Józef Krukowski, Otto Theisen. Publisher: Lublin : TN KUL, 2003. Other title: Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia / Robert Andrzejczuk. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : wprowadzenie, wybór źródeł / Krzysztof Motyka. Edition: Wyd. 4 rozsz.Publisher: Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-019257] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
System ochrony praw człowieka / Bogusław Banaszak [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047801] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Karta Praw Społecznych Rady Europy / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049727] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich : komentarz / Stanisław Trociuk. Publisher: Łódź : Agencja Master ; Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-097969] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Obywatelstwo europejskie : pytania i odpowiedzi / [aut. oryg. Antoine Fobe ; oprac. wersji pol. Maciej Duszczyk, Karolina Stawicka ; tł. Marek Tulipan, Tomasz Zając] ; Fundacja im. Stefan Batorego. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2003. Other title: 50 questions and answers on the European citizenship.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Prawo do prywatności a interes publiczny / Arwid Mednis. Edition: Stan prawny na 14 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska ; Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-102826] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce / pod red. Leszka Wiśniewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080266] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem / Piotr Thiem. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa pacjenta : między autonomią a paternalizmem / Jędrzej Bujny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-005084] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Prawa człowieka w systemie prawa krajowego / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. Publisher: Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele / red. Piotr Majer. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku / Agnieszka Bieńczyk-Missala. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka / Michael Freeman ; przełożył Marcin Fronia. Publisher: Warszawa : "Sic!", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-100723] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050333] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka / Stanisław Jasionek. Edition: Dodr.Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w XXI w. : wyzwania dla ochrony prawnej : Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Radziejowice, 21-22 czerwca 2004 r. : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Mika. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-074835] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka : zagadnienia wybrane / Jan Sandorski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
American exceptionalism and human rights / ed. by Michael Ignatieff. Publisher: Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Filip Jasiński. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079543] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych / Grzegorz Sibiga. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce T.1, Zasady ogólne / Marek Chmaj [et al]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046630] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolności i prawa polityczne / Marek Chmaj [et al]. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046646] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Informacja publiczna i prawna ochrona tajemnic w działalności organów samorządu terytorialnego / Ryszard Taradejna. Publisher: Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona informacji niejawnych / Bronisław Jakubus, Marek Ryszkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Projekt", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Jak uzyskać uprawnienia i chronić informacje niejawne : poradnik : regulacje prawne, procedury postępowania, wzory dokumentów / Jan Rybczyński, Konrad Sabała. Edition: Stan prawny na dzień 15 stycznia 2001 r.Publisher: Słupsk : Agopol, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim i wspólnotowym / Jarosław Sozański. Publisher: Warszawa : "Kodeks", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha