Your search returned 370 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 1 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w Europie : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 3 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [recenzent Marek Zubik]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 4 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [recenzent Marek Zubik]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
The international law of human rights / Adam McBeth, Justine Nolan and Simon Rice. Edition: Second edition.Publisher: Melbourne : Oxford University Press, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce / Magdalena Kumela-Romańska. Edition: Stan prawny na 21 grudnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights : between needs and possibilities / edited by Magdalena Sitek & Antonio Felice Uricchio & Iwona Florek ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2017 : akty prawne i ich omówienie / Grzegorz Sibiga. Publisher: Wrocław : Presscom, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego / pod redakcją Dariusza Wocióra. Edition: Stan prawny: maj 2016.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa : zagadnienia wybrane : prace ofiarowane Dr. Bohdanowi Zdziennickiemu / redakcja naukowa Adam Jamróz, Lech Jamróz. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Mądre dane miasta i gminy / Katarzyna Bielińska. Publisher: Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
RODO : zmiany w zakresie ochrony danych osobowych : porównanie przepisów, praktyczne uwagi / Dominik Lubasz. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.Availability: No copies available
  Checked out (1).
Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny / Mirosław Karpiuk, Krzysztof Prokop, Paweł Sobczyk. Publisher: Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce : wymiar instytucjonalny / Adam Bodnar. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta / Natalia Karczewska-Kamińska. Edition: Stan prawny na 24 stycznia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Realizacja konstytucyjnych zasad prawa wyborczego : Polska na tle porównawczym / Dawid Daniluk. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych / Joanna Uliasz. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110497] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro - perspektywa korczakowska. T. 3 = The rights of the child yesterday, today and tomorrow - the Korczak perspective. P. 3 / pod redakcją Marka Michalaka ; opracowanie Biuro Rzecznika Praw Dziecka ; tłumaczenie Aleksandra Gellert. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018. Other title: Rights of the child yesterday, today and tomorrow - the Korczak perspective.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Standardy ochrony praw dziecka / redakcja Marek Michalak ; opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Publisher: Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności : aktualny stan i wyzwania : VIII Seminarium Warszawskie. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dostosowanie monitoringu wizyjnego do wymogów rodo / Tomasz Cygan. Publisher: Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw / Andrzej Krasuski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
O wolność słowa i religii : praktyka i teoria / pod redakcją Franciszka Longchamps de Bérier i Krzysztofa Szczuckiego. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe : Fundacja "Utriusque Iuris", 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego : standardy międzynarodowe i ich realizacja w Polsce / Tadeusz Fuks. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049840] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami / Bogusław Banaszak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-033273] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolność zgromadzeń / Piotr Czarny, Bogumił Naleziński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047181] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Koszt praw : dlaczego wolność zależy od podatków / Stephen Holmes, Cass R. Sunstein ; przeł. Jerzy S. Kugler. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Other title: Cost of rights.Availability: Copies available for loan: [M-077637] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych : materiały z konferencji, Warszawa, 23-24 października 2000 / [red. Sławomir Łodziński, Andrzej Chodyra ; przekł. mat. konf. z jęz. ang. Małgorzata Koncewicz] ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejeszości Narodowych i Etnicznych, Rada Europy. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-065000] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo o cudzoziemcach : komentarz / red. Jacek Chlebny ; aut. Adam Bernatowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-103164] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo informacji : prawo do informacji / red. nauk. Wojciech Góralczyk jun. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2006. Other title: Prawo do informacji.Availability: Copies available for loan: [M-047129] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / Bożena Gronowska [et al]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-052237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha