Your search returned 370 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Status prawny obywatela Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stefana Marka Grochalskiego. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dostęp do informacji publicznej : [praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa] / pod red. Przemysława Szustakiewicza. Edition: Stan prawny: luty 2014 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Okładka | Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights law / Merris Amos. Edition: 2nd ed.Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Jakub Czepek. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka / red. nauk. Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony / Justyna Balcarczyk. Edition: Stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona informacji niejawnych : teoria i praktyka / red. nauk. Mariusz Kubiak, Stanisław Topolewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Zakład Bezpieczeństwa Państwa. Publisher: Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami / Krzysztof Kurowski ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : analiza porównawcza / Jacek Skrzydło. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Obywatelstwo wielokrotnego wyboru : interdyscyplinarne ujęcie kwestii podwójnego obywatelstwa w Polsce / pod red. Agaty Górny, Piotra Korysia ; Ośrodek Badań nad Migracjami. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Solidarność humanitarna / pod red. Joanny Dobrowolskiej-Polak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej / Bartosz Kołaczkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ludzie w cieniu wojny : ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych / Joanna Dobrowolska-Polak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2011. Other title: Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Teoria praw podstawowych / Robert Alexy ; tł. Bożena Kwiatkowska i Jerzy Zajadło ; wprow. Jerzy Zajadło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie / Michał Bernaczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym / Mariusz Jabłoński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Informacja w administracji publicznej : prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony / Paweł Fajgielski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa dziecka : perspektywa Kościoła / redaktor numeru Piotr Kroczek. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights and the criminal justice system / Anthomny Amatrudo and Leslie William Blake. Publisher: Abingdon ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Policing and human rights : the meaning of violence and justice in the everyday policing of Johannesburg / Julia Hornberger. Publisher: Abingdon ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
The challenge of freedom in the Southeastern Europe / Adam Balcer, Spasimir Domaradzki, Marta Szpala. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2015. Online Access: Click here to access online | Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych : [komentarz] / Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. Edition: 6 wyd., stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-107213] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Granice wolności wypowiedzi : studium konstytucyjne / Artur Biłgorajski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-104956] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne / Leszek Bosek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Other title: Gwarancje godności ludzkiej.Availability: Copies available for loan: [M-103056] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę / Krystyna Święcka. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie / Łukasz Goździaszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne / Małgorzata Kozak. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz / Irena Kamińska, Mirosława Rozbicka-Ostrowska. Edition: 3 wyd., stan prawny na 1 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
5th Warsaw Seminar on Human Rights, Warsaw, 29 September - 1 October 2011. Publisher: Warsaw : Kontrast Bogusław Spurgjasz, 2012. Other title: Warsaw Seminar on Human Rights, 5.Availability: Copies available for loan: [M-100871] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona strony słabszej stosunku prawnego : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu / redakcja naukowa Maria Boratyńska. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha