Your search returned 370 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dispatches from the dark side : on torture and the death of justice / Gareth Peirce. Publisher: London ; New York : Verso, 2010. Other title: On torture and the death of justice.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
BDS: Boycott, divestment, sanctions : the global struggle for Palestinian rights / Omar Barghouti. Publisher: Chicago : Haymarket Books, cop. 2011. Other title: Boycott, divestment, sanctions | Global struggle for Palestinian rights.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
O prawach człowieka nieco inaczej : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Human rights a little hit differently.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona informacji niejawnych : poradnik praktyczny dla osób i instytucji przetwarzających informacje niejawne. Publisher: Warszawa ; Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzengo. Centralny Ośrodek Szkolenia, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Rzeczpospolita praworządna / Janusz Kochanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-083416] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa reprodukcyjne w Polsce : skutki ustawy antyaborcyjnej : raport, wrzesień 2007 : praca zbiorowa / pod red. Wandy Nowickiej ; Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Publisher: Warszawa : Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ochrona danych osobowych w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej : poradnik / GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ; [red. Piotr Zieliński]. Publisher: Warszawa : Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy / Oktawian Nawrot. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091133] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Standardy bioetyczne w prawie europejskim / Maja Grzymkowska. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Paradoksy bioetyki prawniczej / Jerzy Stelmach [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Adam Wiśniewski. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa pacjenta / Dorota Karkowska. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup. Stan prawny na 12 października 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080089] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Immigration law and procedure : in a nutshell / by David Weissbrodt, Laura Danielson. Edition: 6th ed.Publisher: [S. l.] : West/A Thomson Reuters business, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Realizacja wolności wypowiedzi na podstawie przepisów i praktyki w USA / Michał Matyasik. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo dostępu do informacji publicznej : zagadnienia praktyczne / Michał Zaremba. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ / w opracowaniu materiałów do publikacji wzięli udział : Dominika Buchalska [et al.] ; red. Anna M. Waszkielewicz ; Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Publisher: Kraków : Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich / Bogdan Fischer. Edition: Stan prawny na 30 marca 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi / red. nauk. Wojciech Lis, Zbigniew Husak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki / Bożena Gronowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w Unii Europejskiej : (po Traktacie Lizbońskim) / Jarosław Sozański. Publisher: Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej / Marlena Sakowska-Baryła. Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Swoboda wypowiedzi politycznej w USA do roku 1918 / Wiesław Wacławczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Skarga konstytucyjna / Lidia Bagińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach / Paweł Dąbrowski. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2011 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona zdrowia psychicznego / Beata Turzańska-Szacoń. Edition: Stan prawny: 1 marca 2012 r.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zasada równości i zasada niedyskryminacji / pod red. Bożeny Kłos i Jolanty Szymańczak. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 / oprac. Marek Antoni Nowicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta : komentarz / Dorota Karkowska. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym : praktyczne problemy / Andrzej Krasuski. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym / Piotr Krajewski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha