Your search returned 370 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Ewa Jarosz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały V Kongresu / red. nauk. Małgorzata Gajos. Publisher: Katowice : Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych ; Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Równość : najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego / Jerzy Oniszczuk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Etyczne wymiary praw człowieka : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Other title: Ethical dimensions of human rights.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
The gay rights question in contemporary American law / Andrew Koppelman. Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja : studium cywilnoprawne / Justyna Balcarczyk. Edition: Stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Obywatelstwo Unii Europejskiej / Kancelaria Sejmu. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu / Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska. Edition: Wyd. 1 - dodr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062621] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Test legalności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Rafał Mizerski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-082872] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
On human rights / James Griffin. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights and their limits / Wiktor Osiatyński. Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
A Europe of rights : the impact of the ECHR on National Legal Systems / ed. by Helen Keller and Alec Stone Sweet. Publisher: New York : Oxford University Press, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084007] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Who believes in human rights? : reflections on the European Convention / Marie-Bénédicte Dembour. Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny ; [aut. leksykonu Michał Balcerzak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich : komentarz / Jacek Świeca. Edition: Stan prawny: kwiecień 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i ich krytyka : przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych / Paweł Bała, Adam Wielomski. Publisher: Warszawa : Fijorr Publishing Company, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawnokarne gwarancje prywatności / Andrzej Sakowicz. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [red. merytoryczna Maja Grzymkowska]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Bielsko-Biała : "Sto", [2009], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa osób transseksualnych : rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce / pod red. Anny Śledzińskiej-Simon ; [wprow. Adam Bodnar]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2010. Other title: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z wprowadzeniem.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Mowa nienawiści a wolność słowa : aspekty prawne i społeczne / pod red. Romana Wieruszewskiego [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Children's rights and the minimum age of criminal responsibility : a global perspective / Don Cipriani. Publisher: Farnham : Ashgate, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Karta Powinności Człowieka : Gdańsk 2000. Publisher: Gdańsk : Forum Dialogu Gdański Aeropag, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich / Kinga Machowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084009] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Europejska konwencja praw człowieka i podstawowych wolności / [Biuro Informacji Rady Europy]. Publisher: Warszawa : BIRE, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-065417] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej / Przemysław Kolasa. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Protection des droits des réfugiés de l'Union européenne à la lumière des directives du Saint-Siège.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights in Polish foreign policy after 1989 / Agnieszka Bieńczyk-Missala ; The Polish Institute of International Affairs ; [transl.: George Szenderowicz]. Publisher: Warszawa : Polish Institute of International Affairs, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejska Konwencja Praw Czlowieka, Europejski Trybunał Praw Czlowieka w Strasburgu : praktyczny poradnik dla osób zamierzających złożyć indywidualną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Czlowieka w Strasburgu / [oprac. Maciej Lis]. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2010. Other title: Europejski Trybunał Praw Czlowieka w Strasburgu.Availability: Copies available for loan: [M-075325] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. Edition: Wyd. 3. Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-087236] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Equality law in an enlarged European Union : understanding the Article 13 directives / ed. Helen Meenan. Edition: 1st paperback ed. 2010.Publisher: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha