Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo : rozważania o korzyściach i kosztach / [koncepcja i oprac. merytoryczno-red. Marian Brzóska i Iwona Nurzyńska ; publ. przygot. przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w Warszawie na podst. autorskich tekstów Mariana Brzóski et al.]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - 103 s. : wykr. ; 30 cm. - Biblioteka Europejska ; 21 . - Biblioteka Europejska 21 .


Unia Europejska--Polska.


Rolnictwo--aspekt ekonomiczny--Polska--1990-.
Polityka rolna--Kraje Unii Europejskiej--1990-.

Powered by Koha